آفت طالبان، بلای بر زنان افغانستان؛ «پشت این شب سیاه روشنایی نهفته است»

اعظم قنبری می‌گوید: من در جامعه مردسالار و طالب زده زندگی می‌کنم. کارم، کار ساده‌ای نیست وقتی هر کدام وارد دکانم می‌شوند با نگاه و رفتارش شان مرا مورد تحقیر و توهین قرار می‌دهند.

بهاران لهیب

کابل- با حاکمیت دوباره طالبان، زندگی زنان تجارت‌پیشه هم دگرگون شده است. تجارت بعضی‌ از آنان ورشکست شده، تعدادی هم مجبور به ترک کشور شدند و تعدادی هم که مانده‌اند با هزار و یک دلهره کار خود را پیش می‌برند.

 

اعظم قنبری، یک از زنان تجارت پیشه است که بیش از پنج سال در رابطه به لوازم آرایشی، بهداشتی، کار آرایشگری و تربیه شاگرد در زمینه زنان فعالیت داشته است که فعلا با حاکمیت طالبان همه اینان را از دست داده و همه فعالیت‌هایش مختص به یک دکان کوچک شده که سرگرمی و همچنان مکان برای پیش برد زندگی‌اش است.

اعظم می‌گوید: «قبلا ما برای آموزش شاگردان در بخش آرایشگری معلم از ایران دعوت می‌کردیم با حاکمیت طالبان مجموعه من خیلی کوچک شد.»

وی اضافه می‌کند: «من در جامعه مردسالار و طالب زده زندگی می‌کنم. کارم، کار ساده‌ای نیست وقتی هر کدام وارد دکانم می‌شوند با نگاه و رفتارش شان مرا مورد تحقیر و توهین قرار می‌دهند. طالبان گاه وبی‌گاه به دکانم سر می‌زنند با حرف وکلام و نگاه‌های شان مرا تهدید می‌کنند ولی با‌ آن هم من به کار خود ادامه می‌دهم چون عاشق کارم هستم.»

اعظم قنبری پیام دارد به هم مسلکانش: «به هیچ توهین و تحقیر و سرکوب تسلیم نشوید. استوار پیش بروید و ادامه بدهید و مطمین باشید که پشت این شب سیاه روشنایی نهفته است.»