Tüm dünya kadınlarına örnek bir örgütlenme: Kongra Star -6

Kongra Star diplomasisi sesini tüm dünyaya duyuruyor Diplomatik çalışmalarını değerlendiren Kongra Star Demokratik İttifaklar ve İlişkiler Üyesi Ruken Ehmed, "Kongra Star diplomasisi Rojava Devrimi’ni tanıtmada ve Rojava'ya desteklerin artması anlamda önemli çalışmalar yaptı" dedi.

Kongra Star diplomasisi sesini tüm dünyaya duyuruyor

Diplomatik çalışmalarını değerlendiren Kongra Star Demokratik İttifaklar ve İlişkiler Üyesi Ruken Ehmed, "Kongra Star diplomasisi Rojava Devrimi’ni tanıtmada ve Rojava'ya desteklerin artması anlamda önemli çalışmalar yaptı" dedi. 

RONAHÎ NÛDA

Qamişlo- Kongra Star Demokratik İttifaklar ve İlişkiler Komitesi, çalışma ve faaliyetlerini toplum gücüne dayandırıyor ve en büyük gücünü de kadınlardan alıyor. Kadınların devrimi ve sesini duyurmak için tüm dünya ile ilişkilerini geliştiriyor. Diplomasi Komitesi Kürt kadınların diplomasisi açısından büyük çalışmalar yürütürken her türlü iktidara karşı da mücadele ediyor. Kongra Star Demokratik İttifak ve İlişkiler Komitesi, 2016 yılında kuruldu ve ilişkileri geliştirme açısından somut role sahip. Aynı zamanda Lübnan, Başûrê Kürdistan ve Avrupa'da örgütlemesini geliştiriyor. Demokratik İttifak ve İlişkiler Komitesi'nin rolü ve misyonunu ile ilgili Kongra Star Demokratik İttifaklar ve İlişkiler Komitesi Üyesi Ruken Ehmed ile konuştuk.

"Diplomasi Kürt davasını tüm dünyaya tanıtıyor"

Diplomasi yoluyla Kürt davasını tüm dünyaya anlattıklarını dile getiren Ruken Ehmed, şunları söyledi:

"Diplomasi çalışması ve faaliyetleri Rojava Kürdistan Devrimi ile birlikte daha da önem kazandı. Bir çok Kürt direnişi oldu ancak bir düzeye geldikten sonra bastırılıyordu. Çünkü o dönemlerde halklarla geniş bir ilişkiye ulaşılamıyordu, yani fazla imkan yoktu. Devrimde halk diplomasisi temelinde kamuoyu yaratılması gerekirdi. Rojava Kürdistan Devrimi’nin öncüsü Kürt halkının, bölgede verilen mücadeleyi kamuoyu ile paylaşılması gerekiyordu. Şuanda diplomatik olarak uluslararası ilişkiler içindeyiz. Avrupa düzeyinde Kürt davasını anlatma veya tanıtma açısından ilişkilerimizi geliştirebiliyoruz. Özellikle Kobanê savaşıyla birlikte verilen büyük direniş ve Arin Mirkan'ın şehadetinin yankısı diplomasi çalışmalarının kapısını da açtı ve kadın devrimi tanıtıldı denilebilir. Devrim ve direnişin tanıtılması uluslararası devletlerin üzerinde büyük bir baskı oluşturmasına neden oldu ve NATO gibi bir gücün de Kobanê savaşına müdahale etmesinin yolunu açtı.  Elbette ki bu müdahale veya destek kendiliğinden olmadı, tüm bunlar diplomasi ilişkilerin etkisi ile gerçekleşti. Toplumsal diplomasi özellikle 21. yüzyılda çok gelişti. Diplomatik ilişkiler uluslararası düzeyde daha da sürdürülebilir oldu. Aynı zamanda diplomasi yoluyla halkların mücadelesi paylaşılıyor. Diplomasi çalışmaları sayesinde bir çok kadın ve kadın kurumlarını tanıdık ve büyük bir ilişki ağının önü açılmış oldu."

"Diplomasi Komitesi 2016 yılında kuruldu"

Diplomasi Komitesi’nin 2016 yılında kurulduğunu belirten Ruken Ehmed, konuşmasına şöyle devam etti:

"Rojava Devrimi öncesinde hiçbir diplomasi çalışması ve faaliyetimiz yoktu. Süryani Kadınlar Birliği vardı, o da Baas Rejimi bünyesinde çalışmalarını yürütüyordu. Ancak Yekitiya Star 2005 yılında örgütlemesini kurdu ve Rojava Kürdistan'ında çalışmalarına başladı. 2004 yılında Qamişlo Futbol sahasında Kürt gençlerine yönelik yapılan katliamla birlikte halkın serhildanları geliştiğinde, Yekitiya Star örgütlemesi büyüdü ve Kongra Star oldu. Kongra Star içindeki boyutlarıyla birlikte çok genişledi, kent ve hatta köylere kadar örgütlemesini yaptı. Yaklaşık 12 komiteden oluşuyor ve bunlardan biri de diplomasi komitesidir. Diplomasi Komitesi 2016 yılında kuruldu. Kobanê savaşı ve zaferiyle birlikte Özerk Yönetim kuruldu. Özerk Yönetim'de diplomasinin kapısı açıldı. Kongra Star da kadınların siyasi, toplumsal, yönetim ve diplomasi açısından ilk çatı örgütlemesidir. Bize gelen çok sayıda bölgesel ve ulusalarası heyetler, Kongra Star aracılığıyla devrimimizi ve DAİŞ'in tehlike düzeyini öğrendiler ve tanıdılar. DAİŞ çetelerin çok tehlikeli ideolojisinin tüm dünyanın üzerinde etkisi görülüyordu. DAİŞ çeteleri işgal ettikleri her yerde psikolojik ve özel savaş yöntemleri ile halklar üzerinde büyük korku yaratıyordu. Tüm dünyanın adeta korkulu rüyası haline gelen bu karanlık ve tehlikeli güçler karşısında tüm kadınlar baş kaldırdı ve özellikle Şengal kadınların direnişi ile baş kaldırıldı. Hala birçok devlet ve halklar Kobanê zaferini kutluyorlar. Kongra Star yoluyla bir çok heyet ziyarete bulundular, kitaplar yazıldı ve filmler çekildi."

"Demokratik ilişkiler demokratik toplumlar ile yürütülüyor"

Ruken Ehmed, kadınların diplomasi faaliyetlerini şöyle değerlendirdi:

"Devrimin ilk dönemlerinde askeri alan daha çok öndeydi ancak Özerk Yönetim kurulduktan sonra birçok kadın katıldı. Kadınların sadece askeri alanda değil siyasi ve diplomasi alanında da rolünü oynaması bizim için çok önemli. Kadınlar siyaset yönetiminde ve karar merci açısından önemli bir sınav verdi. Diplomasi konusunda da güçlü ilişkileri ile her türlü ilişki ağını geliştirdi. Devrim gerçekliği bizim sadece askeri alan geliştirme ile sınırlı değildi, siyasi, kültürel, toplumsal ve diplomasi alanında da devrim yapıldı. Aynı zamanda devrimimiz enternasyonalist kadınlara kapılarını açtı ve bir çok kişi devrimimize katıldı. Enternasyonalist kadınlar devrimimizden faydalanabildiler ve sonuç aldılar. Kongra Star'ın 2019 kongresinde ismimizi değiştirdik ve Kongra Star Demokratik İttifaklar ve İlişkiler Komitesi adını aldık. Çünkü gerçekten de halklar ve kadınlarla çok iyi ilişkilerimiz var. Dünyanın bir çok yerindeki kadınlara ulaşıyoruz ve paralel bir mücadele yürütüyoruz. Bunun için de biz demokratik ilişkileri demokratik toplumlarla yürütüyoruz ve ilişkilerimizde devamlılık esastır. İlişkilerimiz çıkarlar üzerinde değil, arkadaşlık temeli üzerine kurulu ve bu ilişkilerle genel kamuoyunda çok fazla başarı elde ettik."

"Ortak mücadele ilk başta kadınların örgütlenmesiyle kurulur"

Ruken Ehmed, ilk başta iç ilişkileri kurduklarını belirtti.

"Biz ilk başta iç ilişkiler boyutuyla ilişkilerimizi güçlendiriyor ve yürütüyoruz. Çünkü Kürdistan Rojava Devrimi kadınların nefes almasını sağladı ve bir çok oluşum ve sivil örgütlemede kadınlar yer aldı, bunun için de iç ittifak ve güçlü ilişkilerin sağlaması gerekliydi. Bu temel üzerinden bir çok kadın örgüt ve kurumlarla çok sayıda ortak kampanya ve çalışma örgütlendi. Kadınların iç güçlerini oluşturmak istedik. Biz devrim ile erkek zihniyetini değiştirdik ve bununla da birçok kadının çalışmaya katılmasını sağladık. Ancak böyle bir birliktelikle Suriye sorunun çözümüne katkı sağlayabiliriz. Aynı zamanda bölgemize yönelik tehditlere karşı mücadele yürüttük. Ortak mücadeleyi ilk başta kadın örgütlemesiyle kuruyoruz."

"Dünya kadın örgütleriyle ilişkilerimiz var"

Ruken Ehmed, kadın örgütleri ile olan ilişkilerini şöyle aktardı:

"Serêkaniyê savaşında biz Avrupa'da bir iletişim merkezi enformasyonunu açtık ve bu merkez yoluyla dostlardan destek talep ettik. Bununla ‘Rojava'yı savunma’ adıyla 12 devlette kadınlardan oluşan 25 komite oluşturuldu. Bu komiteler, devrimimize destek veriyor ve çalışmalarımıza katılım çağrıları ve eylemler düzenliyorlar. Yaklaşık iki yıldır Ortadoğu genelinde çalışma yürütüyoruz. Dünya yürüyüş örgütlemesinde hazır bulunduk. Dünyada gelişkin olan IWA örgütünün üyesiyiz. Yine kırım ve işgalcilere karşı mücadele alanında aktif olan ve 35 büyük kadın örgütünden oluşan Ortadoğu Kadın İnisiyatifi ile birlikte ortak mücadele yürütme çalışmalarında yer alıyoruz. Afganistan'da Rewaya Jin Örgütü ile ilişkimiz var. Rewaya Jin Kadın Örgütü daha öncede de devrimimize destek veriyordu ve bu savaşla birlikte ilişkilerimizi daha da güçlendirdik. Yaklaşık iki yıldır diplomasinin bilgi enformasyon merkezi kuruldu ve hem Efrin, Serêkaniyê ve Grê Spî'de Türk devletinin ve DAİŞ çetelerinin kadınlara yönelik yaptığı katliamları ve saldırılarını araştırıyor ve dosyalar hazırlanıyor. Bu araştırma ve dosyalar sosyal medya üzerinden paylaşılıyor ve dünya kadın örgütlerine gönderiliyor."

"Lübnan, Avrupa ve Başûrê Kürdistan'da örgütleniyoruz"

Ruken Ehmed, Lübnan, Avrupa ve Başûrê Kürdistan'da örgütlendiklerini belirtti.

"Daha önce Rojava'nın tüm kentlerinde bürolarımız vardı ancak şimdi hepsini bir merkez haline getirdik. Şimdi merkezi Qamişlo'da ancak Kobanê, Halep ve Şehba'da enformasyon çalışmaları kapsamında bürolar var. Yine Başûrê Kürdistan'ın Süleymaniye kentinde komite olarak çalışma ve faaliyetlerimizi yapıyoruz. Süleymaniye'deki merkezde Soran, Goran ve Bağdat'taki kadınlarla ilişkilerimiz var. Uluslararası birlik nezdinde çalışmaları yürüterek, kadınlar olarak ulusal birlik çalışmalarında rolümüzü oynadık. Hem Rojava hem de Başûrê Kürdistan'da iyi bir çalışma yürütüldüğü söylenebilir. Lübnan'da da bir komite oluşturuldu ve onun üzerinden Mısır, Lübnan ve Filistin'deki kadınlarla ilişkiler geliştiriliyor. Avrupa'da da ‘Kadınlar Rojava'yı savunuyor’ Komitesi çerçevesinde ilişkiler geliştirildi. Avrupa'daki kadın kurumları pandemi nedeniyle Rojava Kürdistan'ını fazla ziyaret edemediler. Bunun için de Başûrê Kürdistan, Avrupa ve Lübnan'daki kadın ve kadın kurumları ile sosyal medya üzerinden ilişkilerimiz devam ediyor. Sosyal medya yoluyla bir çok seminer ve paneller düzenliyoruz."

"Kadın mirasını koruyacağız"

Bir düzeye kadar dünyada tanındıklarını ifade eden Ruken Ehmed, şöyle konuştu:

"Dünyada tanınma konusunda bir düzeye ulaştık diyebiliriz. Devrim ile ilişkilerimiz gelişti. Kongra Star diplomasisi Rojava Devrimi ve desteklemesi konusunda önemli çalışmalar yürüttü. Aynı zamanda Ortadoğu nezdinde de bir çalışma yürütebiliriz. Tunus ve Lübnan'daki kadınları ziyarette bulunduk. Arap devletlerinde de bürolarımızı açmak istiyoruz. Geçen yıl ikinci konferansımızı gerçekleştirdik. Efrin, Girê Spi ve Serêkaniyê başta olmak üzere kamplarda yaşayanlar ve bölgedeki zorluklar içinde verilen mücadeleyi daha çok dünya kamuoyuna yansıtmak istiyoruz. Enformasyon çalışmaları çerçevesinde bu konuları ele alan dosyaları 7 dilde hazırlıyoruz. Neden? Çünkü projemize yönelik büyük tehditler var. Demokratik Ulus Projesi bölgesel veya merkezi değil, birçok oluşum ve halkları kapsayan bir projedir. Projemiz kadın özgürlüğü boyutunda tüm dünyaya yayılmış durumda. Rojava Kürdistan'ında elde edilen kadın kazanımlarını tüm dünya kadınlarının hakları mirasına dönüştürebilir ve bu mirası hep birlikte koruyabiliriz. Demokratik Ulus Projesi’nin bizim coğrafyamızda olması çok önemlidir. Bize karşı ekonomik, siyasi vb her türlü özel savaş yürütülüyor. Devrimimizin ayakta kalabilmesi için tüm dünyanın ayağa kalkması gerekir, onun için de biz dünya kamuoyunun etkisini esas alıyoruz.

Yarın: "HPC-JIN kadınların gerçekliği, varlığı ve haklarını savunuyor"