Tüm dünya kadınlarına örnek bir örgütlenme: Kongra Star -3

Rihan Loqo: Kongreya Star her yerde örgütleniyor Kongra Star’ın çalışmalarının her yere yayıldığını ifade eden Rojava Kongra Star Koordinasyon üyesi Riham Loqo, Demokratik Ulus Paradigması doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Rihan Loqo: Kongreya Star her yerde örgütleniyor

Kongra Star’ın çalışmalarının her yere yayıldığını ifade eden Rojava Kongra Star Koordinasyon üyesi Riham Loqo, Demokratik Ulus Paradigması doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

RONAHÎ NÛDA

Qamişlo – Yekitiya Star, 25 Şubat 2016’da yapılan 6’ıncı kongresinde adını Kongra Star olarak değiştirerek, Kuzey ve Doğu Suriye’deki bütün halkları içine alarak genişlemek istedi. 12 komite üzerinden kendisini örgütleyen Kongra Star’ın Lübnan, Federe Kürdistan Bölgesi ve Avrupa’da temsilcilikleri bulunuyor. Demokratik Konfederalizmi esas alan Kongra Star, ideolojik bir örgüt. Rojava Kongra Star Koordinasyon üyesi Rihan Loqo, Kongra Star’ın çalışmalarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Binlerce kadın çalışmalarda yer alıyor

Kongra Star’ın temelini Yekitiya Star’dan aldığını söyleyen Rihan Loqo, 25 Şubat 2016’da Qamişlo’nun Rimelan kentinde yapılan 6’nıcı kongrelerinde adlarını tüm halkları içine alabilmek için değiştirdiklerini anımsattı. Kongra Star’ın 2016’da 10 komite üzerine kendini inşa ettiğini dile getiren Rihan Loqo, “Kongreya Star olarak komünler üzerinden kendimizi örgütlüyoruz. Tüm aile ve kadınlara ulaşmak için mahalle komünleri oluşturuldu. Kongra Star olarak özel meclislerimizi de kurduk. Tüm Rojava Kürdistanı’nın her yerinde merkezlerimizi kurduk. Komite, devletçilik, dincilik, cinsiyetçilik, ataerkilliğe karşı örgütlendi. Egemenler kadını toplum alanından uzaklaştırmıştı. Kadınların yerinin ev olduğunu söylüyorlar. Kongra Star olarak kadın tarihini Rojava devriminde nasıl canlandıracağımızı düşünüyorduk. Nasıl ki insanlık tarihi kadınlarla başlıyorsa bizde devrime damgamızı vurmak istedik. Başladığımız yeri yeniden almak ve bu topraklarda yeniden canlanmak istiyorduk. Bu temel üzerine kadınlar olarak tüm alanlarda yerimizi aldık. Savunma konusunda kadınların büyük bir gücünün oluştuğunu söyleyebiliriz. Binlerce kadın asayiş, öz savunma ve YPJ içinde yerini alıyor. Kuzey ve Doğu Suriye’deki kadınlar çalışmalarıyla örnek oldu” dedi.

Eğitimlerle zihniyet değişimi yaratılıyor

Eğitim Komitesi ile daha fazla kadına ulaşmayı amaçladıklarını ifade eden Rihan Loqo, “Eğitim ile toplumumuzu düzeltmek istedik. Eğitim ile kadının bilim ve çalışmalarının yeniden tanıtmak istedik. Kadın hakikatini eğitimlerle anlatmak ve özgür eş yaşam, demokratik aile modelinin nasıl olması gerektiğini anlattık. Ayrıca Jineoloji ile kadın bilimi yeniden aydınlatılıyor. Eğitimlerle kadın bilim düzeyini arttırmak istiyoruz. Önder Apo’da ‘sizden istenen eğitimdir’ diyordu. Bu nedenle bizler eğitim ile binyıllardır topluma dayatılan ataerkil zihniyeti kaldırmak istedik. Demokratik aile, özgür toplum ve özgür eş yaşam temeli üzerine kendimizi eğitmek ve zihniyet değişimi yaratmak istiyoruz. Eğitim Komitesi ile Demokratik Ulus’u halklar arasında inşa edebiliriz. Eğitim Komitesi, Demokratik Ulus zihniyetini halklar arasında yaygınlaştırmaktadır. Akademi, komün ve meclisler aracılığıyla çok sayıda kadına ulaştı ve eğitti.

Kadın ekonomisini canlandırıyorlar

Ekonomi Komitesi ile kadın ekonomisini tüm kadınlara ulaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Rihan Loqo, sözlerine şöyle devam etti: “Kadınların yöntemlerinden biri, kadın ekonomisidir ki ekonomiyi kadınların eli ile canlandırıyoruz. Kadının ekonomiyi yürütemeyeceği zihniyeti hakimdi. Kadın ve ekonomi birbirinden ayrı ele alınıyordu. Ekonomi Komitesini tüm alanlarda kurduk ve tüm sistemimizde ekonomi var. Anaerkil toplumdan bahsettiğimiz zaman tarım dikkatimizi çekiyor. Anneler, ot, doğa, hava, yağmur ve toprakla yaşamını geçiriyordu. Kadın doğanın bir parçasıdır. Bu nedenle tarihte ekonomi kadınların eli ile geliştirilmiştir. Kooperatifler yolu ile toplum ekonomisini geliştiriyoruz. Para kazanma esası üzerine değil paylaşımı esas alıyoruz. Kadın ekonomisiyle eşit toplum inşa ediyoruz. Sistemimizde alt ve üst tabakalar yoktur. Eski zenginliği kadınların eli ile canlandırmak istiyoruz. Bir pazar açtığımızda kadının rengi ve varlığı ile inşa ediyoruz. Devrimin başından bu yana iyi sonuçlar elde ettiğimiz ekonomi alanında kadın proje ve kooperatiflerini esas alıyoruz. En güzel yanı da kadının kendi projelerini kendilerinin yapmasıdır ve bundan yararlanıyorlar.”

“Devrimi dünyaya tanıttık”

Diplomasi Komitesi ile kadın devriminin kazanımlarını koruduklarını dile getiren Riham Loqo, “Eşitlik üzerine inşa edilen direniş ve mücadeleyi tanıtıyor. Şiddet ve egemenliğe karşı kadın mücadelesini dünyaya gösteriyoruz. İç ve dış ilişkiler ile tüm toplumlara kendimizi ulaştırıyoruz. Diplomasi komitesi ile Kuzey ve Doğu Suriye devriminin en büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar gösteren devrim olduğudur. 10 yıldır yaşanan devrim diplomasi ile dünyaya tanıtıldı. Yine bu komite ile Ortadoğu halklarının tarih, dil ve kültürden mahrum bırakıldığı görüldü. Diplomasi Komitesi ile devrimi kalıcılaştırmak istiyoruz” diye ifade etti.

Doğal tedavi ve ilaç yöntemi

Sağlık Komitesi ile kadınların sağlık anlamında geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Riham Loqo, “İlaçlarımızı doğadan yapıyoruz. Eskiden kadınlar doğadaki otlardan ilaç elde ediyorlardı. Devletler kurulduktan sonra kimyasal ilaç kullanılmaya başlandı. Sağlık Komitesiyle kadınlara verilen zararları ortadan kaldırmak istiyoruz. Kadınların kullandığı tüm ilaçların doğal olmasını istiyoruz. Seminer ve tartışmalarla kadın sağlığını konuşuyor ve yorumluyoruz. Kadınların kendilerini ve ailelerini nasıl koruyacakları konusunda eğitiyoruz. Kadınlar kendilerini her türlü hastalıktan koruyabilirler” diye konuştu.

Doğayı yeşillendiriyorlar

Ekoloji Komitesinin Demokratik Ulus düşüncesini kadınların eli ile geliştirdiğini aktaran Riham Loqo, “Rojava Komitesi ekoloji düşüncesi ile açığa çıkıyor. Bu komitenin temel görevi ekolojik bir toplum oluşturmaktır. Bu komite aile, doğa ve anneyi farklı ele almıyor. Egemenler doğaya saldırıyor ve ağaç ekilmesine izin vermiyorlardı. Kuzey ve Doğu Suriye doğası kurumaya başladı. Bu doğanın değil yürütülen savaşların suçudur. Egemenler ve devletler Rojava’da ekolojinin gelişmesine izin vermiyorlardı. Ekoloji Komitesini oluşturmamızın nedeni ekolojiyi topluma tanıtmaktır. Bu komite ile doğayı yeşillendiriyoruz. Ekoloji ruhu ile ülkemizi inşa etmek istiyoruz” dedi.

Kadınlar basın alanında örgütlendi

Basın Komitesi’nin Kuzey ve Doğu Suriye devriminde kadınların sesi olduğuna işaret eden Riham Loqo, “Önder Apo kadınların tarihinin onların eli ile yazılması gerektiğini söylüyor. Basın yolu ile kadın hakikatini herkese gösterdik. Kadınlar kendi eli ile kadın direnişini herkese gösterdi. Devrim sonrası radyo, dergi, televizyon ve ajanslar kuruldu. Kadınlar basın anlamında önemli bir rol üstlendiler” diye belirtti.

Halkların kültürü yeniden canlandı

Kültür ve Sanat Komitesi’nin tarih, dil, giyim, gerçeği, lorin ve dengbêjlik kültürünü yeniden canlandırdığını aktaran Riham Loqo, “Kültür ve Sanat Komitesi toplumu aydınlattı. Yok olmak üzere olan çok sayıda masla ve hikaye vardı. Ancak bu komite bugün bu masal ve hikayeleri araştırıyor. Yapılan araştırmalar doğrultusunda birçok masal sanal medya üzerinden paylaşıldı” diye konuştu.

Sorunlara çözüm bulunuyor

Adalet Komitesi’nin tarafları barıştırdığını dile getiren Riham Loqo, şunları söyledi: “Kuzey ve Doğu Suriye, tarihi ve hassas bir süreçten geçiyor. Savaş ve özel savaş ile kadınlara baskılar uygulanıyor. 2013 yılında kadınlar prensipler oluşturdular. Çok eşlilik, çocuk yaşta evlendirme ve berdel yasaklandı. Tüm şiddet yöntemlerine karşı prensiplerimiz var. Seminer ve toplantılarla da yaşanan sorunlara çözümler bulunuyor. Yasa ve prensiplerle kadınları koruyoruz.”

Toplumsal değişim yaratıldı

Kadın Evi’nin toplumun tüm sorunlarıyla ilgilendiğini belirten Riham Loqo, “Kadın Evi, eşitlik, barış ve huzur konularını çözüme kavuşturuyor. Sadece kadın sorunlarıyla ilgilenmiyor. Aynı zamanda toplumdaki bütün sorunlarla ilgileniyor. İki cinsiyet arasında bir sorun yaşandığında iki taraflı olayı dinliyor ve ona göre çözüm üretiyor. Hem kadınları hem de erkekleri eğitiyoruz. Toplum içinde demokratik aileler inşa edilsin istiyoruz. Bir değişim yarattığımızı düşünüyoruz. Çünkü aileler çocuklarını evlendirmeden önce yaşlarına bakıyorlar” ifadelerini kullandı. 21’inci yüzyılın kadınların yılı olacağını aktaran Riham Loqo, Kongra Star’ın kadın bilim evi olduğunu ve isteyen kadınların burada yer alabileceğini söyledi.

“Her yerde örgütlendik”

Kongra Star’ın Şehba, Fırat ve Cizre bölgelerinde oluşturulduğunu ifade eden Riham Loqo, “Bu bölgelerde onlar meclis ve merkezimiz bulunmaktadır. Halep ve Şam’da da örgütlendik. Lübnan, Federal Kürdistan ve Avrupa’da da varız. Kadınlar her yerde Demokratik Ulus sistemini esas alarak çalışmalara güçlü katılım gösteriyor” dedi. Özgür eş yaşam, demokratik aileler ve birçok konuda Demokratik Ulus’u esas alarak çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Yarın: “Hakikate ulaşmanın yolu eğitimden geçer”