Tüm dünya kadınlarına örnek bir örgütlenme: Kongra Star -1

Büyük dünyanın küçük ülkesinde kadınlar tarihsel devrimler yaratıyor. Rojava topraklarına yönelik IŞİD’in vahşice saldırıları kadınların direniş zılgıtlarına çarparken, tüm dünya kadınlarında da büyük bir cesaret oluşturdu. Rojava halen saldırıların odağındayken, kadınlar tüm bu saldırılara rağmen ekonomiden ekolojiye, siyasetten, diplomasiye tüm alanlarda örgütlenmelerini büyütüyor. Baas rejiminin baskısı altında kuruluşunu 2005 yılında ilan eden Yekitiya Star, 6’ncı kongrenin ardından ismini Kongra Star olarak değiştirdi. Rojava’da kadınlara dair önemli çalışmalara imza atan Kongra Star’ın 12 komitesi bulunurken, hedefi ise Demokratik Ulus Paradigması’nı oluşturmak.

Kadınlar komitelerle güçleniyor
 
RONAHÎ NÛDA
Qamişlo – Tüm dünyanın tanıklığında tarihi bir direniş veren Rojavalı kadınlar, tüm saldırılara rağmen birçok alanda çalışmalarını yürüttü. Rojavalı kadınlar, ekonomiden sanata, toplumsal yaşamdan siyasete, ekolojiden diplomasiye her alanda örgütlenerek güçlendi. Kadınların önemli örgütlenmelerinin başında ise Yekitiya Star geliyor. Kuzey, Batı ve Doğu Suriye’deki kadınları sesi olmak için 15 Ocak 2005 tarihinde kuruluşunu ilan eden Yekitiya Star, 25 Şubat 2016 tarihinde 6’ncı kongresini yaparak isim değişikliğine gitti. Yekitiya Star artık çalışmalarına Kongra Star olarak devam etti. Kongreya Star, Batı, Kuzey ve Doğu Suriye ile Lübnan, Avrupa ve Federal Kürdistan’da kendini örgütledi. Kongra Star, eğitim, sosyal işler, siyaset, diplomasi, öz savunma, hukuk, ekonomi, finans, kültür sanat, medya, ekoloji ve sağlık komitesi olarak 12 ana komiteden oluşuyor. Kadınlara dair çok yönlü çalışma yürüten Kongra Star’ı daha yakından tanımak için 10 bölümlük bir dosya hazırladık. Dosyamız ile öncelikle Yekitiya Star nasıl oluştu, hangi koşullarda çalışma yürüttü ve ismini Kongra Star olarak değiştirdikten sonra yürüttüğü faaliyetler ile kadınlarda ve toplumda yarattığı değişimlere dikkat çekeceğiz.  
İlk örgütlülük Yekitiya Star ile başladı
Yekitiya Star, Baas rejiminin tüm zorluk ve engellemelerine rağmen kuruluşunu 15 Ocak 2005’te ilan etti. Rojava’da kadınların sesi olan Yekitiya Star, kadınları örgütlemek için gizli bir şekilde evlerde toplanıp eğitimler verdi. Kadın ve toplum ile ilgili bütün eylemleri gizli bir şekilde yürüten Yekitiya Star, Dêrik’ten Efrin’e kadar Kürt kadınları arasında bir birlik oluşturdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Newroz Bayramı için kadınları örgütleyen Yekitiya Star, Rojava Devrimine de damgasını vuran bir örgüt. Öncelikle örgütlemelerini küçük gruplar halinde yürüten Yekitiya Star, ilerleyen zamanlarda örgütlenme ağını genişletmeye başladı. 
Kadınlar yoluna Kongra Star ile devam etti
Yekitiya Star 25 Şubat 2016’da 6’ncı kongresini gerçekleştirdi ve adını Kongra Star olarak değiştirdi. “Kadın özgürleşmeden toplum özgürleşmez” sloganıyla kendisini örgütleyen Kongra Star, öz savunma komünlerinden ekonomi komünlerine kadar birçok alanda çalışmalarını komünler ve kooperatifler üzerinden yürütüyor. Suriye, Rojava ile Kuzey ve Doğu Suriye’de önemli çalışmalar yürütüyor ve tüm Ortadoğu’da örnek alınacak bir kurum olmayı hedefliyor. Tüm bölgelerde kadın devrimini yaratmayı hedefleyen Kongra Star, ideolojik olarak ise Demokratik Konfederalizmi esas alıyor. Federal Kürdistan’da, Lübnan ve Avrupa’da temsilcilikleri bulunuyor. Kongreya Star’ın temeli demokrasi, ekoloji ve kadın özgürlüğüdür. Kadın özgürlüğünü geliştirme ve Demokratik Ulus anlayışıyla, özgür bir Rojava, demokratik bir Suriye ve Ortadoğu inşa etmek istiyor. 
Ataerkil zihniyetin her türlüsüne karşı çıkıyor
İki yılda bir kongresini gerçekleştiren Kongra Star, ataerkil zihniyetin her türlüsüne karşı çıkıyor ve sömürgeci siyaset, asimilasyon, katliam ve kapitalizme karşı savaşıyor. Kadın Savunma Birlikleri (YPJ)’ni ise kadınların savunma gücü olarak görüyor. 
Hedef demokratik bir yaşam inşa etmek
Ataerkil zihniyet olmak üzere her türlü cinsiyetçi anlayışa karşı mücadele yürüten Kongra Star, demokratik aile modeli ile kadın ve erkek arasında eşit bir yaşam oluşturmayı hedefliyor. Milliyetçi, mezhepçi ve şovenizm gibi ideolojilere karşı mücadele eden Kongra Star, Rojava, Kuzey ve Doğu Suriye’de etnik grup ve dinci gruplarda eşit, barışçıl ve demokratik bir yaşam inşa ediyor. Kültürel soykırıma karşı duruyor ve kültürü canlandırıyor. Suriye’deki Kürt siyasi sorunlarını ve kadınların eşitlik haklarının çözümü amaçları arasında yer alıyor. Eş Başkanlık sistemini esas alıyor ve kadınların siyasi ve toplumsal yaşamda karar alma süreçlerine dahil ediyor. Tüm şiddet yöntemlerine karşı mücadele ediyor ve kadınların öz savunmalarını güçlendiriyor. Ayrıca toplumsal adalet mekanizmasını ve zihniyetini güçlendiriyor. Çocuk haklarını savunuyor ve onların gelişimine katkı sunuyor. Doğayı savunuyor. Kapitalist Modernite’nin yıkım uygulamalarına karşı duruyor. Kadınları ekonomik yaşama dahil ediyor ve özgün kolektif ekonomi projelerini esas alıyor. 
Komün ve meclisler ile örgütleniyor
Kongra Star, komün, meclis, akademi, kooperatif ve komitelerle kendini örgütlüyor. Komünler, köy, mahalleler ve birimlerde ahlaki ve politik toplum üzerine örgütlemelerini yapıyor. Yerel örgüt ile demokratik karar yerlerini esas alıyor. Kongra Star’ın her bir üyesi bir komünde yer alıyor. Kurum, kuruluş ve örgütlerdeki her bir üyesini yaşadığı yerin komün üyesi olmak zorunda. Komünler yaşamın her alanında siyesi, toplumsal, ekonomik, öz savunma sorunlarını kendisi çözüyor.
Seçimler demokratik yöntem ile yapılıyor 
Meclisler ise belde, bölge ve kantonlarda kendini inşa ediyor. Genel meclisteki kadınların yanı sıra, koordineli bir şekilde çalışma yürütüyor. Kongra Star’ın genel meclislerdeki temsilcileri periyodik toplantılarını gerçekleştiriyor ve ihtiyaca göre eğitimler veriyor. Kadınlar, meclisler aracılığıyla genel politikaya katılıyorlar. Demokratik Ulus’u esas alarak komisyonlar oluşturuyor ve komiteleşmeye doğru ilerliyor. Meclislerde seçimler demokratik yöntem ile yapılıyor. 
Akademiler özgür bilim ve düşünceyi esas alıyor 
Kongra Star, akademiler ile kadın devriminin kurumlaşmasının temelini oluşturuyor. Demokratik bir toplum ile özgür kadın bilincini amaçlayan Kongra Star, ayrıca kadının ideolojik, politik, demokratik, felsefe, sosyal, kültür ve bilim bilinciyle kadını bilgilendirme ve sorgulamasının önünü açma tarzı ile çalışmalarını yürütüyor. Özgür bilim ve düşüncenin geliştirilmesi için dolu ve zengin eğitim programları çıkaran Kongra Star, genel çalışmalar içerisinde komitelerin ihtiyaçlarına göre akademiler oluşturuyor.
Ekonominin her alanındalar 
Kooperatifler, kadın komünal devriminin kolektif ve bireysel emeğinin örgütlenmesi üzerine gelişen bir üretim alanı. Kooperatifler sadece ekonomik bütünleşme ile ilgili değil, aynı zamanda demokratik bir komünal kültürün esas alındığı ve birarada yaşama tohumlarının atıldığı bir alan. Kapitalist tekel ve endüstriyalizmin aksine, toplumsal zenginliği komünal ve ekolojik ekonomi temelini geliştiriyor. Kadınların ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik projeler geliştiren Kongra Star, kadınları üretimde güçlendirmeyi, kadın işsizliğinin üstesinden gelmeyi, eşitlikçi ve adil ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi ve görünmeyen kadın emeğini görünür hala getirmeyi amaçlıyor. Ölçü ve ahlakı dikkate alarak ekonominin tüm alanlarında çalışma yürüten Kongra Star, ortak yaşamın bu alanları etrafında kooperatifler geliştiriyor.  
Kongra Star’ın 12 komitesi nasıl çalışıyor?
Komiteler, toplumsal hayatın tüm alanlarını örgütlemek amacıyla topluluklara ve meclislere bağlı şekilde oluşuyor. Her komitenin kendi çalışma tüzüğü var ve tüzüğe göre çalışmalarını yürütüyor. Kongra Star, 12 komiteden oluşuyor ve çalışmalarını düzenli bir şekilde yürütüyor. 
Eğitim ve Akademi Komitesi
Eğitim ve Akademi Komitesi, kadınları ve toplumu bilinçlendirmek, kadınların entelektüel olarak geliştirmek için çalışma yapıyor. Aynı zamanda düşünsel devrimin gelişimi, ahlaki ve politik bir toplumun inşasını esas alıyor. Kadın eğitim politikaları ve kadın akademilerini örgütlüyor. Kadınlar arasında demokratik özgün sisteminin kadrolarını ortaya çıkarmak ve deneyim kazanmak için çalışmalar yapıyor. Özgür yaşam perspektifinden kadın sorunlarına odaklanıyor. Eğitimi güçlendiriyor, alternatif kurum ve kuruluşlar kuruyor. Aynı zamanda akademileri koordine ediyor. 
Sosyal Komite
Sosyal Komite’nin temel amacı toplumu bilimsel olarak geliştirmektir. İnsan haklarını geliştirmek için spordan savaş mağdurlarına, göçzedelerden savaş gazilerine, engeli bulunanlardan yaşlılara varana dek plan ve projeler geliştiriyor. Eğitim gibi çalışmaları örgütleyerek faaliyetler geliştiriyor. Kadınların ve toplumun Demokratik Ulus bilincine sahip olması için çaba gösteriyor. Aileleri demokratikleştirmek için çok taraflı çalışmalar yürütüyor. Kadın, çocuk, gençlik, göç, işsizlik, çocuk işçiliği ve çocuk istismarı gibi konularda yoğunlaşıyor ve bu sorunları çözmeye odaklanıyor. 
Siyasi Komite 
Siyasi Komite, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde kadınlar tarafından demokratik siyaseti geliştirmek için çalışma yürütüyor. Etkili ve güçlü bir stratejik ve taktik siyaseti geliştirme konusunda sorumludur. Siyasi partiler içindeki kadın örgütleriyle ortak tartışmaları, çalışmayı, dayanışmayı ve ittifakları geliştiriyor. Erkek egemen sistemin aksine, kadınların demokratik özyönetimi anlayışını geliştiriyor. Demokratik siyasi kurum ve kuruluşlarda eş başkanlık sistemi gerçekleştiriyor. Kadınlarla ulusal ve uluslararası düzeyde ağlar kuruyor. Farklı kimlikleri, kültürleri ve inançları da esas alıyor. Ayrıca diplomasi komitesi ile de ortak ilişkiler içerisinde. Gerektiğinde siyasi akademiler ve kurumlar geliştiriyor.
İlişki ve İttifaklar (Diplomasi) Komitesi
Diplomasi Komitesi de kadınların diplomasi çalışmalarını örgütleme ve geliştirmekten sorumlu. Diplomatik ilişki ve ittifaklarını halkın gücüne dayandırıyor. Ayrıca Kürt kadınlarının ulusal birlik ve ortak mücadele çalışmalarını yürütüyor. Katliamlara, kapitalizme, faşizme, erkek egemen sisteme karşı olan örgütlerle kadın platformları oluşturuyor. Rojava kadın devrimini tanıtmak ve dünya ile Ortadoğu’daki kadınların ortak mirasına sahip çıkmak için çalışma yürütüyor. Erkek egemen zihniyetine ve Kapitalist Modernite’ye karşı mücadeleyi ortaklaştırıyor. Aynı zamanda kadrolarını eğitim geliştiriyor. Siyasi Komite ile güçlü ilişkiler içinde. 
Öz Savunma Komitesi 
Öz Savunma Komitesi, erkek egemen sistemin tüm saldırılarına karşı, kadınların demokratik konfederal ve öz savunmayı esas alıyor. Ulus devlete, işgal güçlerine, özel ve psikolojik savaşa karşı mücadeleyi güçlendirmek için toplumu örgütlüyor. Ayrıca kadınlarda öz savunma bilincini geliştirip bu alanda örgütlüyor. 
Hukuk ve Adalet Komitesi
 
Hukuk ve Adalet Komitesi, adaleti oturtmaktan ve kadınların kurumsallaşmasını geliştirmekten sorumlu. Komite toplumsal adaleti geliştirme öncülüğünü üstlenirken, toplumsal adalet temelinde hukuki mücadele yürütüyor. Ayrıca hukuki temel üzerine kadınların öz savunmasını güçlendiriyor.
Ekonomi Komitesi 
Ekonomi Komitesi, komünal ekonomiyi geliştirirken, bu alanda kadınları örgütlüyor. Ekonomi Komitesi kadınların ekonomik faaliyetlerinin örgütlenmesinden sorumludur. Tekelci ve neoliberal ekonomik politikalara karşı mücadele ediyor ve toplumsal ekolojik ekonomiyi destekliyor. Köylerden ekonomik alana kadar tolumun katılımını sağlıyor. Kadın kooperatiflerini geliştiren komite, ayrıca kadın ekonomi akademisi, ekonomi meclisleri ve komünleri örgütlüyor.
Finans Ekonomisi 
Finans Komitesi, kadınların finansal çalışmalarını sistemleştirme, güçlendirme ve örgütlemeden sorumludur. Maliye çalışmalarını öncelikli görev olarak üstleniyor. Kadın ekonomik sorunlarının çözümünü kendine başlıca görev olarak üstleniyor. Ekonomi Komitesi ile ortak hareket etmektedir.
Kültür ve Sanat Komitesi 
Kültür ve Sanat Komitesi, kültürel soykırıma karşı mücadele ediyor. Kültürlerin savunması, gelişimi ve yaşatılması için çok yönlü çalışıyor. Kürt ve Suriye halkının kültür, sanat, dil ve edebiyatı için çalışma yürütüyor. Halkların edebiyatı ve anadilde özgür bir şekilde eğitim görmesini esas alıyor. Özgür kadın zihniyetini temel alarak, ahlaki ve estetik alanda kültür ve sanat örgütleri kuruyor. Kültür anlamında kadın devrimini gerçekleştiriyor. Kadınlarla etik ve estetik anlamda yeni projeler geliştiriyor. Dil ve edebiyat alanında özgür kadın düşünceleriyle çalışma yapıyor.
Basın Komitesi
Basın Komitesi, kadınların demokratik toplumsal değerlerinin tanıtılması, yaygınlaştırılması ve bunun yanı sıra, kadın özgürlüğüne yönelik mücadele, direniş ve devrimci gelişmelerin her gün etkin, eğitici ve bağlayıcı bir biçimde topluma ve kadınlara ulaştırıyor. Her anlamıyla gelişen özel ve psikolojik savaşa karşı, kadın basın alanında mücadele yürütüyor. Kongra Star’ın faaliyetlerini ve çalışmalarını ortaya çıkarırken, kadın devrimini tanıyor ve kadınları aydınlatıyor. Basın ve yayın alanında ortaya çıkan cinsiyetçi yaklaşımlar ve algılar ile mücadele ediyor. Ekolojik ve demokratik ulus paradigması ile kadın kurtuluşu mücadelesini güçlendiriyor.
Sağlık Komitesi 
Sağlık Komitesi, kadınların sağlık çalışmalarını geliştirme ve örgütlemeden sorumlu. Sermaye güçleri politikalarına, kazanç sektörüne karşı mücadele yürütüyor. Her anlamıyla cinsiyetçi yaklaşıma karşı duruyor ve çalışmalarını sadece ilaç tedavisi ile sınırlandırmıyor. Herkesin sağlık hizmetinden eşit yararlanabilmesi için çalışıyor ve bunu demokratik ulus temelinde yapıyor. Politikalarını her alanda yaşatmak için kadın örgütlerini geliştirmeyi amaçlıyor. 
Ekoloji Komitesi 
Ekoloji Komitesi, su, insan, doğa, toprak ve bitki gibi her şeyi içinde barındırıyor. Su, toprak ve doğanın korunması için toplumu doğa zihniyeti ile geliştiriyor. Doğa karşıtı uygulamalara karşı mücadele yürütüyor ve insan, doğa ve tüm canlılar arasında denge oluşturuyor. Demokratik ve ekolojik bir toplum için cinsiyete karşı mücadele ediyor.
Yarın: Remziye Mihemed: Baskılara rağmen tarihe damgamızı vurduk