نوروز احمد: همان‌گونه که داعش در کوبانی شکست خورد، اردوغان هم در روژآوای کوردستان شکست خواهد خورد

نوروز احمد، عضو فرماندهی کل نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک ( QSD) گفت: در صورت تهاجم دولت اشغالگر ترکیه به مناطق شمال و شرق سوریه، دامنه شعله‌های آن به کشورهای عراق، ترکیه و سوریه هم کشیده می‌شود.

روناهی نودا

قامشلو- بحران‌ها و تنش‌های کنونی سراسر جهان، جوامع بشری را تحت ‌تأثیر قرار داده است. با و وجود این‌ها  جنگ اوکراین و روسیه  جنگ جهانی سوم را وارد مرحلەای نوین نموده و کشور‌های اروپایی و در مرکز آن خاورمیانه را در بر گرفته و جنگ جهانی سوم با سیاست تغییر جغرافیا هدایت می‌شود. در مقابل مقاومت بی‌نظیری در برابر این حملات، به‌ویژه در کوردستان در جریان است، مقاومت شمال و شرق سوریه که سیستم ملت دموکراتیک آن را رهبری می‌کند، نمونەای از این مقاومت است. همزمان با مقاومت و پیشگامی خلق‌های خاورمیانه، حملات و تهدیدها علیه منطقه متوقف نشده است.

دولت ترکیه اخیراً شمال و شرق سوریه را تهدید می‌کند. انجمن سربازی نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک( QSD) در پی تهدید دولت اشغالگر ترکیە برای اشغالگری‌ها نوین، جلسەای اضطراری بە منظور بررسی تحولات اخیر در شمال و شرق سوریه تشکیل داد. این نیروها همچنین نشستی را با انجمن سوریه‌ی دموکراتیک (MSD) و اداره‌ی خودمدیریتی برگزار کردند.

نوروز احمد، عضو فرماندهی کل نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک ( QSD) با اشارە بە اینکە بعد شروع بهار عربی جنگ دشواری شروع گردید و در سراسر جهان گسترش یافت، گفت: درگیری بین قدرت‌های بزرگ جهانی عمیق‌تر می‌شود و نزاع بر سرقدرت در حال شدت گرفتن است و مشکلات به شیوه‌ای ریشەای حل نمی‌شوند. هرچند این نیروها تلاش می‌نمودند جنگ را در یک منطقه‌ی کوچک محدود کنند، اما مشکل است چون نمی‌توان جنگ‌ها را جدای از همدیگر در نظر گرفت و بحران و جنگ موجود موضوعی جهانیست و مهاجرتی که صورت می‌گیرد به معنای تغییر تمامی جهان می‌باشد. بحران اقتصادی بحران اساسی جهان بوده و همین بحران‌ هم  جنگ را عمیق‌تر می‌کند.

 

لازم است برای تهدیداتی که علیه شمال و شرق سوریه صورت می‌گیرند چه خوانشی داشت؟  

نوروز احمد گفت: حکومت ترکیه می‌خواهد در چارچوب منافع راهبردی و رؤیاهای بلندمدت خود از شرایط کنونی سواستفاده نموده و رؤیاهای خود را محقق سازد. این کشور از عضویت خود در ناتو استفاده کرده و این فرصت را برای گسترش حضور خود در منطقه به کار می‌گیرد، همچنین می‌خواهد بازارهای خود را در شمال و شرق سوریه گسترش دهد و مناطقی را که ما در آنجا ساکن هستیم، از رقه، حلب و موصل و باشور (جنوب) کوردستان را اشغال کند. دولت ترکیه از نیروهای منطقه برای رسیدن به خواسته‌های خود استفاده می‌کند، آنچه که او می‌خواهد با معیارهای اخلاقی همخوانی ندارند. نه تنها از سر زمین ما محافظت نمی‌نمایند بلکە تحت عنوان اسکان مهاجرین می‌خواهند مردمی دیگر را در مناطق ما ساکن نموده و در مقابل ساکنان واقعی منطقه را آواره و مجبور بە ترک سرزمین‌شان می‌کنند.

ما با چشمان خود وضعیت مناطق تحت اشغال ترکیه مانند عفرین، سریکانی، باب و ادلب را دیده‌ایم که چه بلایی بر سرشان آمده است. آن‌ها تبهکار هستند و مناطق اشغال شده تبدیل به مرکزی برای تبهکاران شده است. گروه‌های تبهکار کشور ترکیه را به عنوان کشور خود می‌دانند و به کشور ترکیه رفت‌وآمد دارند و از طریق این کشور در سراسر منطقه پخش شده‌اند. برای آن‌ها مهاجرت و آواره شدن مردم مهم نیست. از سراسر سوریه مردم به شمال و شرق سوریه می‌آیند، در صورت وقوع جنگ در شمال و شرق سوریه وضعیت خطرناکی پدید خواهد آمد. این نبرد بسیار بزرگ و دشوار خواهد بود. این جنگ فقط به سوریه محدود نبوده  و در صورت وقوع درگیری سوریه، ترکیه و قدرت‌های جهانی و عراق نیز تحت‌تأثیر این جنگ قرار می‌گیرند.