گشت مداوم جنگندەهای دولت ترکیه بر فراز اردوگاە مخمور

فلیز بوداک، رئیس مشترک شورای مردمی مخمور اعلام کرد: سازمان ملل باید مسئولیت‌های خود را در اردوگاه آوارگان مخمور انجام دهد.

روژوین روبا

مخمور- در سال ٢٠١٩ ، حکومت اقلیم کوردستان  محاصره اردوگاه آوارگان مخمور را آغاز کرد،  هزاران نفر بیکار و  چندین نفر بر اثر بیماری جان خود را از دست دادە و زنان باردار فرزندان خود را به دلیل کمبود مواد غذایی از دست دادند.

دولت ترکیه بارها اردوگاه آوارگان مخمور را مورد تهاجم و ساکنان آن را مورد هدف قرار دادە و همچنان پرواز پهبادهای جنگی بر فراز این کمپ ادامه دارد.

مهاجرین باکور (شمال) کوردستان به دلیل نسل کشی و ظلم و ستم دولت ترکیه، پس از تغییر چندین اردوگاه دیگر، از سال ١٩٩٨ در اردوگاه آوارگان شهید رستم جودی در مخمور اسکان یافتە و پس از تحریم‌های سال ٢٠١٩ کە از سوی حکومت اقلیم بر آنها تمیل شدە است با مسائل بسیاری از جملە عدم دسترسی بە تجهیزات درمانی و بهداشتی مواجه بوده‌اند.

فلیز بوداک، رئیس مشترک شورای مردمی مخمور گفت: بیمارستان‌ها و داروهای موجود در کمپ محدود است و تنها یک مرکز بهداشتی وجود دارد که از صبح تا ظهر باز است و فقط حاوی برخی داروها است، بە همین دلیل زنان و کودکان در این اردوگاە با مشکلات بسیاری مواجە می‌شوند.

«با تغییر فصل تابستان و زمستان، کمپ با بیماری‌ها و اپیدمی‌هایی مانند ویروس کرونا نیز مواجه است، اما به دلیل محاصره‌ی کمپ، تمامی کمک‌های سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری قطع شده است. از طرفی ٢٨ سال است مقاومت و مبارزه بی‌سابقه‌ای در برابر رژیم اشغالگر و شرایطی که دشمن می‌خواهد بر جامعه تحمیل کند، در جریان است».

 

"حملات بیشتر بر کودکان تأثیر می گذارد"

وی با اشارە بە وضعیت کودکان کمپ گفت: حملات هوایی در مقابل زمین بازی کودکان و پارک ورزشی انجام شد و چندین خانواده متضرر شدند،  حملات از هر طرف در بالاترین سطح خود هستند و جامعه در برابر آن مقاومت می‌کند، اما این مسئولیت سازمان ملل و دولت عراق است که مسئولیت‌های خود را در زمینه‌ی نیازهای روزمره و حفاظت از کمپ انجام دهند.

فلیز بوداک، رئیس مشترک شورای مردمی مخمور با تأکید بر خسارات وارده به اردوگاه آوارگان مخمور در اثر حملات هوایی دولت ترکیه گفت: از زمان محاصره، اردوگاه مخمور ٨ بار بمباران شده است، قبل از سال ٢٠١٩ و به ویژه از سال ٢٠١٧ ، تاکنون  دولت ترکیه هشت بار اردوگاە مخمور را بمباران کردە و با گسترش محاصره، حملات زمینی شبه نظامیان داعش آغاز شدە و پهباد‌ها نیز دائما بر فراز این کمپ در حال پرواز هستند.