در نظام ریاست مشترک؛ نیروی زنان جامعه را سازماندهی می‌کند

هدف از نظام ریاست مشترک برابری، توازن جنسیتی و دموکراسی است، این نظام محیطی را فراهم می‌کند که در آن زنان قادر خواهند بود مبارزات خود را ادامە دادە و امور جامعه را مدیریت کنند. طبقات مختلف را سازماندهی و آموزش دهند.

سلیمانی- نظام ریاست مشترک به منظور دستیابی به برابری جنسیتی، تعادل و دموکراسی برای زنان، در پست‌های مختلف اجرایی، در کوردستان در میان احزاب سیاسی آزادی‌خواە و پروژەهای ملی دموکراتیک اجرا می‌شود.

 «ریاست مشترک» به معنی مدیریت یک نهاد، حزب و یا کشور توسط یک مرد و یک زن است کە هدف از آن برقراری اصل برابری و تعادل جنسیتی و دموکراسی است. نظام ریاست مشترک اکنون به یک الگو تبدیل شده و در اروپا در حال اجرا است. در خاورمیانه به غیر از ادارەی خودگردان شنگال و روژآوای کوردستان؛ برخی از احزاب سیاسی آزادی‌خواە نیز پیرو همین سیستم هستند و با رهبری و مبارزه زنان پیش می‌روند.

 

جنبش آزادی جامعەی کوردستان در باشور کوردستان (جنوب) که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد؛ اساس خود را بر نظام «ریاست مشترک» بنا نهاده است. یکی از اصول مبارزه جنبش به منظور حفظ تعادل جنسیتی، این است که زنان در این نظام مسئولیت بیشتری را بر عهده بگیرند، چرا که ریاست مشترک به طور کلی مسئولیت سازماندهی کل جامعه را بر عهده دارد.

 

در طول تاریخ  بنیان جامعه و تمدن توسط زنان شکل گرفته است

لیلا مجید عضو جنبش آزادی در کرکوک؛ از اهمیت نظام ریاست مشترک برای دستیابی به برابری برای زنان سخن گفت: «نظام ریاست مشترک، اگر به درستی اجرا شود موفق خواهد شد؛ چون زنان به صورت کاملا برابر به کار و مبارزەی خود ادامه می‌دهند و نسبت به قبل سازمان یافتەتر هستند. اکنون زنان در خط مقدم؛ از کوردستان دفاع می‌کنند.»

او همچنین خاطر نشان کرد که جنبش آزادی کوردستان سیستم ریاست مشترکی را اجرا می‌کند که در آن زنان نقش مهمی را ایفا می‌کنند: «زنان نقش موثری در سازماندهی دارند و می‌توانند طبقات مختلف جامعه را تربیت کنند؛ زیرا از همان ابتدا، تمدن و بنیان جامعه توسط زنان شکل گرفت.»

 

قدرت و توانایی زنان جامعه را سازماندهی می‌کند

سیوە خدر (رئیس مشترک جنبش آزادی در منطقه راپرین) می‌گوید: «متاسفانه در باشور کوردستان(جنوب)، نظام ریاست مشترک در سازمان‌های سیاسی و مدنی به دلیل تسلط ذهنیت محافظه کارانه و اقتدارگرای مردسالار اجرا نمی‌شود؛ زنان بیشتر از هر وقتی باید به اهمیت قدرت و توانایی‌های خود توجه کنند.»

وی خاطر نشان کرد: «من فکر می‌کنم برای زنان بسیار ضروری است که برای سازماندهی امور اجتماعی بجنگند. هرچند سیستم ریاست مشترک در عراق اجرا نمی‌شود؛ اما در جنبش آزادی کوردستان خوشبختانه سیستم ریاست مشترک (برای حفظ تعادل و برابری بین زن و مرد) وجود دارد. باید مواضع زنان تقویت شود تا بدون ترس و راحت بتوانند نقش محکم و موثری در سازماندهی جامعه ایفا کند.»

روز جمعە ١۵ ژوئیە در اجلاس سومین کنگرەی جنبش آزادی کوردستان در شهر سلیمانی، که با حضوری تعداد زیادی از زنان برگزار شد؛ تارا حسین و سلام عبدالله با شعار «جامعەی کوردستان آزاد و عراق دموکراتیک خواهیم ساخت» به عنوان رؤسای جدید جنبش انتخاب شدند.