زنان سویدا بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند

زنان سویدا که در اعتراضات مشارکت دارند خواهان تغییر رژیم و یک زندگی انسانی هستند.

 

راشل جونیور

سویدا- تظاهرات و اعتراضات مردمی در استان سویدا سوریه که اکثریت جمعیت آن دروزی است، ادامه دارد. صدها نفر از مردمی که در میدان کرمه تجمع کردند، در دومین ماه اعتراضات خود، خواهان «سرنگونی رژیم» و اجرای تصمیمات بین‌المللی و ارائە راه حل سیاسی شدند.

ریما عزی یکی از زنانی که در این اعتراضات شرکت کرده بود،  با تاکید براینکە می خواهند رژیم تغییر کند و گفت: «دلایل زیادی مانند  مهاجرت، سیاست‌های کشتار، گرسنگی، روش‌های دیکتاتوری سرکوب وجود دارد که من را مجبور می‌کند در اعتراضات شرکت کنم. ما می خواهیم رژیم بشار اسد را سرنگون کنیم. شعارها و آرزوهای ما یکی است.»

ریما عزی با اشارە بە اینکە «زنان می‌خواهند رژیم تغییر کند، ما می‌خواهیم استانداردهای زندگیمان بهبود یابد» با این جملات خطاب به همه زنان سوری گفت: من از همه زنان سوریه می‌خواهم که به مبارزه خود ادامه دهند و اهانت بە خود را نپذیرند تا بتوانند بە زنان آزاد تبدیل شوند.»