زنان معترض افغانستان خواستار تحریم بیشتر گروه طالبان شدند

شماری از زنان معترض در افغانستان در یک اعلامیه‌ی مشترک از سازمان ملل و کشورهای جهان خواستند که محدودیت و تحریم‌های بیشتری را بر علیه گروه طالبان وضع کنند.

مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، امروز سه‌شنبه ۵ ژوئیه (۱۴ تیرماه)، گروهی از زنان معترض در اعلامیه‌ای مشترک در واکنش به نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند: شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل حمایت خود را از زنان افغانستان باید در عمل نشان دهد و به صدای زنان معترض نیز گوش فرا دهد.

این زنان معترض در اعلامیه‌ی خود بیان کردند که به هیچ فرد حقیقی و حقوقی اجازه نمی‌دهند که تحت عنوان نشست و گفت‌وگو با طالبان سرنوشت بیش‌از ۵۰ درصد از جمعیت افغانستان یعنی زنان را به بازی بگیرند و بر سر حقوق زنان معامله کنند.

در این اعلامیه آمده است: از آنجایی که حاکمیت طالبان در افغانستان از طریق غیرمشروع و فاقد اعتبار و رسمیت ملی و بین‌المللی است، باید پیشنهاد گفت‌وگوی زنان افغانستان هرچه زودتر لغو شود و محدودیت‌ها و تحریم‌های بیشتری بر طالبان وضع شود.

این زنان اعلام کردند که پس‌از سقوط نظام جمهوریت، گزارش‌ها و اسنادی از وجود زندان‌های مخفی، شکنجه‌ی افراد بی‌گناه و نظامیان سابق از سوی طالبان وجود دارد که باید این موارد از سوی سازمان ملل بررسی شود.