یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی در انتظار اعزام بە ماە

یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی در میان فهرست زنان فضانورد داوطلب اعزام بە ماە مشاهدە می‌شود.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، امروز شنبە ١۵ مرداد ١۴٠١ (۶ اوت)، ناسا فهرستی از فضانوردان زن داوطلب اعزام بە ماە را منتشر کرد کە نام یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی نیز در آن مشاهدە می‌شود.

یاسمین مقبلی در ماە مارس ٢٠٢٢ بە عنوان فرماندە مأموریت "کرو٧" (Crew-7) بە ایستگاە فضایی بین‌المللی برگزیدە شد. در صورت انتخاب او برای اعزام بە ماە، این نخستین پرواز فضایی یاسمین مقبلی پس از فضانورد شدن در سال ٢٠١٧ خواهد بود.

وی مدرک لیسانس خود را در رشته‌ی مهندسی هوافضا در دانشگاە (MIT) گرفت و در آنجا ورزش‌های والیبال و بسکتبال را نیز دنبال می‌کرد. او به عنوان یک خلبان، بیش از ۱۵۰ ماموریت را انجام داده و ۲۰۰۰ ساعت زمان را در بیش از ۲۵ هواپیمای مختلف گذرانده است.

در حال حاضر ناسا در صدد برنامه‌ریزی برای فرود آوردن نخستین زن در ماه است و قصد دارد این کار را در کمی بیش از سه سال انجام دهد. با توجه به این که موشک آرتمیس بدون سرنشین ناسا قرار است اواخر این ماه پرتاب شود و نخستین ماموریت از سه ماموریت پیچیده‌ای به شمار می‌رود که راه را برای بازگشت انسان به ماه هموار می‌کند، شمارش معکوس برای فرستادن نخستین زن به ماه رسما آغاز شده است.