سوفی بنت اولین زن در پست دبیرکل اتحادیەی کارگری فرانسە

سوفی بنت اولین زنی است که پس از ١٢٨ سال در ۵٣مین کنوانسیون، پست دبیرکل اتحادیه کارگری فرانسه را بە دست آورد.

مرکز خبر- سوفی بنت با کسب پست دبیرکل اتحادیەی کارگری فرانسە، نامش در لیست رهبران ارشد اتحادیه‌های کارگری زنان در فرانسه قرار می‌گیرد. این رخداد تاریخی همزمان با بحرانی است کە در فرانسە آغاز شدە و اعتراضات علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی تصویب شده توسط دولت آغاز شده است.

سوفی در اولین سخنرانی خود در پست جدیدش تأکید کرد: اتحادیه به خواسته‌های خود برای خروج از قانون جدید که خشم مردم را برانگیخته است، ادامه خواهد داد و ما از هیچ چیز فروگذار نخواهیم کرد. او همچنین حضور خود را در نشست فدراسیون کشورهای مشترک که به ریاست الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه در روز چهارشنبه ۵ آوریل برگزار می‌شود، اعلام کرد.

وی در سخنان خود افزود: همەی اتحادیه‌های کارگری متحد هستند تا قاطعانه خواستار عقب‌نشینی این طرح اصلاحی شوند. وی همچنین تأکید کرد در صورت رد هرگونە مذاکرە از قانون جدید خود دست نخواهد کشید.

سوفی بنت، ۴١ ساله، ریاست اتحادیه دانشجویی یونیف را بر عهده داشت، او همچنین یکی از معترضان برجسته‌ای بود که در سال ٢٠٠۵ خواستار لغو قانون کار در این کشور شد، در سال ٢٠١۶ نیز کمپین «تبعیض» را علیه مادران شاغل به راه انداخت. سوفی همچنین در طول پنج سال اول ریاست جمهوری امانوئل ماکرون یکی از امضاکنندگان مجمعی بود که پیامدهای دستورات اصلاح قانون کار را محکوم می‌کرد.

سوفی بنت یکی از اعضای کمپین شاخص برابری جنسیتی در سال ٢٠١٩، تأکید کرد: خواسته‌های اتحادیه‌های کارگری به ویژه در مورد رسیدگی به شکاف دستمزد مورد توجە قرار نگرفتە است.