شهناز قنبری بە «تحریک مردم به قتل و کشتار» متهم شد

طبق خبرهای منتشر شدە، شهناز قنبری کە در حال حاضر در سلول انفرادی زندان دولت‌آباد اصفهان محبوس است بە «تحریک مردم به قتل و کشتار، تبلیغ علیه نظام و کشف حجاب» متهم شد.

 

مرکز خبر- براساس گزارش‌‌های منتشر شدە، شهناز قنبری کە در تاریخ ۱۵ مرداد سال جاری بازداشت و در حال حاضر در قرنطینه زندان دولت‌آباد محبوس است بە «تحریک مردم به قتل و کشتار، تبلیغ علیه نظام و کشف حجاب» متهم شدە است.

گفتنی‌ست آرش قنبری، برادر شهناز نیز یک هفته قبل از خواهرش بازداشت و در زندان دستگرد اصفهان محبوس و از تماس و ملاقات با خانوادە محروم است.