ردپای وزارت صمت، محیط زیست و چند سازمان دولتی در تخریب گسترده محیط زیست

وزارت صمت با صدور مجوز از جانب سازمان بازرسی کل کشور، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، محیط زیست، منابع طبیعی وشرکت آب، تخریبات گسترده‌ای در محیط زیست قزوین ایجاد کرده‌اند.

مرکز خبر- علی‌رغم شعارهای دولت ایران و سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در خصوص حفظ و نگهداری از منابع طبیعی و به ویژه محیط زیست، وزارت صمت با دریافت مجوز از سوی چند سازمان تخریبات گسترده‌ای در یکی از روستاهای قزوین انجام داده‌اند.

روستای خرکان سفلی واقع در ۵۰ کیلومتری ضلع غربی استان قزوین، بخش کوهین، منطقه قاقازان، سال‌های متمادی است که با خشکسالی ناشی از بهره‌برداری بی‌رویه و تخریب منابع طبیعی مواجه شده است.

طبق اخبار منتشر شده، در نتیجه‌ی بهره‌برداری از معدن در این منطقه، شکایت‌های متعددی در این رابطه صورت گرفته است و وزارت صمت بر دريافت مجوز از جانب سازمان بازرسی کل کشور، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، محیط زیست، منابع طبیعی وشرکت آب تاکید کرده است.

این در حالی است که مالکان زمین‌ها و کشاورزان منطقه تاکید کرده‌اند استفاده از این معدن بدون رضایت مالکان زمین‌ها بوده است.

از بین بردن سرچشمه‌های آب، تخریب زمین‌های کشاورزی، آسیب به زیرساخت‌های مواصلاتی و راه‌های روستا به دلیل تردد کامیون‌ها و از همه مهم‌تر از میان رفتن مشاغل کشاورز در این روستا در پی تملک غصبی از سوی پیمانکار تنها بخشی از مشکلات به وجود آمده است.

مهمترین  بحران به وجود آمده ناشی از فعالیت معدن خاک صنعتی در زمین‌های کشاورزی این روستا، بحران شدید کم آبی است. این در حالی است که در سال‌های اخیر ایران با مشکلات بسیاری در خصوص تامین آب آشامیدنی مواجه شده است.

طبق اخبار منتشر شده، فعالیت این معدن باعث خشک شدن، ۵ چشمه آب شیرین که منبع آب‌رسانی کشاورزی روستا  بوده شده است و در جریان بهره برداری از این معادن ۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی روستا تخریب و از بین رفته‌اند.

دولت ایران به طور کل و سازمان‌ها و نهادهای دیگر به طور خاص، برای منافع شخصی و کسب سود بدون در نظر گرفتن شرایط مردم، هرگونه اقدامی را انجام می‌دهند.