مرگ روزانه بیش از ١٩٠ مادر و نوزاد در افغانستان

سازمان جهانی بهداشت با انتشار گزارشی اعلام کرد که روزانه ٢۴ مادر و ١۶٧ نوزاد در افغانستان به دلایل مرگ و میر قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهند.

مرکز خبر- روز یک‌شنبه ٩  ژوئن، سازمان جهانی بهداشت با انتشار گزارشی اعلام کرد، روزانه ٢۴ مادر و ١۶٧ کودک در سراسر افغانستان به دلیل بیماری‌های قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهند.

سازمان جهانی بهداشت با اشاره به اینکه شدیدترین عواقب وضعیت بحرانی بهداشت در افغانستان را زنان و کودکان متحمل می‌شوند، نوشت: به طور غم‌انگیز، مرگ‌ومیر مادران به دلیل بیماری‌های قابل پیشگیری هر روز جان ٢۴ مادر را می‌گیرد و روزانه ١۶٧ نوزاد به دلایل بیماری‌های قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهند.

در ادامه‌ی این گزارش آمده است: شهروندان افغانستان یک سیستم بهداشت و درمان ناپایدار را تحمل می‌کنند و روزانه با کمبود مواد غذایی و سوءتغذیه روبه‌رو هستند و این وضعیت با بار قابل توجه بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، شیوع مکرر بیماری، خشکسالی شدید و سایر بلاهای طبیعی ترکیب شده است.

سازمان جهانی بهداشت همچنین با اشاره به محرومیت دختران افغانستان از تحصیل آورده است: وضعیت اسفبار زنان افغانستان به دلیل دسترسی محدود دختران به تحصیل و معیشت بدتر شده است.

این سازمان همچنین با اشاره به افزایش چشمگیر شهروندان افغانستان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان آورده است: پیش از سلطه‌ی گروه افراط‌گرای طالبان به افغانستان از آگوست ٢٠٢١ ، ١٨.۴ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه وابسته بودند، اما در حال حاضر ٢٣.٧ میلیون نفر در این کشور بحران زده برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

بر اساس گزارش این سازمان، بخش قابل توجهی از این جمعیت حدود ٩.۵ میلیون نفر که در بیش از ٢٠ هزار روستا زندگی می‌کنند و دسترسی محدودی به اولیه‌ترین خدمات بهداشتی و درمانی دارند یا اصلاً دسترسی ندارند.

در گزارش یادآور شده که به دلیل کمبود شدید بودجه، در مجموع ۴٢٨مرکز بهداشتی و درمانی ثابت و سیار در کشور بین ژانویه تا دسامبر ٢٠٢٣ کاملاً تعطیل و ٣١٠ مرکز دیگر با کمبود شدید بودجه و امکانات مواجه‌اند.

این گزارش افزوده که بسته شدن مراکز بهداشتی و درمانی بر دسترسی بیش از سه میلیون نفر به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی از جمله بیش از ۶٠٠ هزار کودک زیر پنج سال و بیش از  ٢۴٠ هزار زن باردار و شیرده تأثیر ویرانگری دارد.