مرگ کودک ۶ ماه در بیمارستان بە دلیل قصور در رسیدگی پزشکی

در پی مرگ کودک ۶ ماهه در بیمارستان تخصصی کودکان مفید، خانوادە این کودک از پرستاران به دلیل شرکت در تحصن و رسیدگی نکردن به اوضاع دخترشان شکایت کردند اما پرستاران مرگ کودک را بی ربط به جریان تحصن خود می‌دانند.

مرکز خبر- براساس گزارشات منتشر شدە، روز پنجشنبه ٩ آذر ماه ١۴٠٢، ساعت ٧:٢٠ دقیقه صبح، مرگ دختر ۶ ماهه‌ای در بیمارستان تخصصی کودکان مفید گزارش شده است که گفته می‌شود به دلیل قصور کادر درمان در پذیرش و رسیدگی به اوضاع این کودک بوده است.

گفتنی است که پدر و مادر «النا» کودک ۶ ماهه در مورد مرگ دخترشان اعلام کردەاند کە برای درمان النا به بیماستان مراجعه کردەاند اما با پرستاران معترض مواجه شدند که به دلیل دریافت نکردن کارانه خود در حیاط تحصن کرده بودند و پس از تاخیر چند دقیقه‌ای بالاخره دخترشان پذیرش شده اما اقدامات درمانی فایده‌ای نداشته و نهایتا النا دختر ۶ ماهه فوت شده است و به همین دلیل پدر و مادر النا از کادر درمان و مسئولان پذیرش بیمارستان شکایت کردند.

شایان ذکر است که در پی شکایت خانواده کودک ۶ ماهه، ۵ نفر از کادر درمان با دستور مقامات قضایی بازداشت شدەاند.

همچنین لازم به ذکر است که از سوی دیگر، پرستاران بیمارستان مفید با ابلاغ بیانیه‌ای اعلام کردند که مرگ النا، ربطی به تحصن پرستاران نداشته و این موضوع تنها کارشکنی کسانی است که از این موضوع سود می‌برند.

قسمتی از بیانیه آمدە است: شواهد و اظهارات کارکنان بیمارستان کودکان مفید، حاکی از این واقعیت است که برگزاری تجمع صنفی به دلیل عدم پرداخت مطالبات معوقه عمدتاً توسط کارکنانی که در شیفت کاری مشغول بوده‌اند صورت نگرفته و این دو ماجرا هیچ ربطی به هم ندارد. اما برخی کسانی که کارشان کوتاهی در تأمین زیرساخت‌های بیمارستانی و رسیدگی به اوضاع معیشتی کارکنان بیمارستان‌ها است، بدشان نمی‌آید این دو موضوع را به هم بچسبانند تا دیگر کسی جرأت نکند از حقوق مطالبات قانونی خود حرفی به میان آورد.

مرگ این کودک در حالی است کە سالانە شمار زیادی از بیماران در بیمارستان‌های مختلف ایران بە دلیل قصور پزشکی و کمبود امکانات جان خود را از دست می‌هند و کمبود کادر درمانی از جملە  مهمترین مسائلی است کە اکنون گریبانگیر بخش درمانی است و دولت‌ نە تنها برای حل این مسئلە تلاشی نکردە بلکە عامل اصلی همەی این مسائل نیز می‌باشد.