مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش؛ تعطیلی بورس ایران و تشکیل جلسه‌ی فوری

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و عضو هیئت مرگ در کشتار تابستان ١٣۶٧ و هیئت همراهش در سانحه‌ی هوایی کشته شدند. بورس ایران تعطیل و هیئت دولت با تشکیل یک جلسه‌ی فوری اعلام کرد: «کوچکترین خللی در مدیریت جهادی کشور ایجاد نخواهد شد.»

مرکز خبر- روز یک‌شنبه ٣٠ اردیبهشت‌ماه، بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی تابستان سال ١٣۶٧ و هیئت همراهش که برای دیدار با الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان و افتتاح سد مشترک «قیز قلعه‌سی» بر رودخانه‌ی ارس به نقطه‌ی صفر مرزی سفر کرده بود، در مسیر بازگشت به تبریز در منطقه‌ی جنگلی دیزمار بین روستای اوزی و پیر داوود سقوط کرد و تمامی سرنشینان این بالگرد کشته شدند.

امروز دوشنبه ٣١ اردیبهشت‌ماه، در پی تأیید خبر سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و کشته شدن تمامی سرنشینان آن، بورس ایران تعطیل و هیئت دولت با تشکیل یک جلسه‌ی فوری و با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأیید خبر مرگ ابراهیم رئیسی گفت: «کوچکترین خللی در مدیریت جهادی کشور ایجاد نخواهد شد.»