ممنوع الملاقات شدن آتنا فرقدانی به دلیل حمایت از همبندی خود

آتنا فرقدانی، کارتونیست و فعال حقوق کودکان به دلیل حمایت از یکی از همبندی‌های خود در برابر خشونت زندان‌بانان بند زنان زندان اوین ممنوع‌الملاقات شده است.

مرکز خبر- روز شنبه ٢٩ اردیبهشت‌ماه، محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی کارتونیست و فعال حقوق کودکان محبوس در زندان اوین، در حساب کاربری خود در اینستاگرام اعلام کرد که موکلش به دلیل حمایت از یکی از همبندی‌های خود در برابر خشونت زندان‌بانان بند زنان زندان اوین ممنوع‌الملاقات شده است.

آتنا فرقدانی، روز یک‌شنبه ٢٧ فروردین‌ماه، در اقدامی اعتراضی هنگامی که قصد داشت یکی از نقاشی‌های خود را بر دیواری در خیابان پاستور تهران به نمایش بگذارد، در حین انجام این کار، توسط نیروهای امنیتی با اعمال خشونت بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال حقوق کودکان در اعتراض به بازداشت خودسرانه و ضرب و شتم شدید، قرار وثیقه‌ی صادر شده را نپذیرفته و به زندان قرچک ورامین که مخصوص نگهداری زندانیان زن با جرایم عمومی است، منتقل شد، که در نهایت به دلیل عدم پذیرش آتنا فرقدانی از سوی زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شد.

بر اساس گزارشات منتشر شده، اهانت به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی، از جمله اتهامات مطروحه علیه این زندانی سیاسی است.

آتنا فرقدانی، از زندانیان سیاسی سابق، پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه‌ی بازداشت و محکومیت داشته است و به علت کشیدن طرح‌های انتقادی زندانی شده بود.

وی همچنین در تاریخ ١٧ خردادماه ١۴٠٢، پس از مراجعه به شعبه‌ی یک دادیاری دادسرای اوین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل و در نهایت با قرار وثیقه آزاد شد.

این فعال حقوق کودکان همچنین در شهریور ۱۳۹۳ به خاطر طراحی‌هایش، از جمله کشیدن طرحی که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های کشته شدگان عاشورای ۸۸ بازداشت شده بود.