محکومیت شهره سالکیان به سه سال و هشت ماه حبس

شهرە سالکیان بە اتهام «عضویت در گروه و فعالیت تبلیغی علیه نظام» بە بیش از سە سال حبس محکوم شد.

مرکز خبر – شهره سالکیان، فعال مدنی و شهروند بهایی ساکن مشهد، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به سه سال و هشت ماه حبس محکوم شد.

بر اساس حکمی که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد صادر و به شهرە سالکیان ابلاغ شده است، وی بە اتهام «عضویت در گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به تحمل سه سال حبس تعزیری و بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی سه سال حبس در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.