کشته شدن ١۵٠خبرنگار از آغاز جنگ غزه

با کشته شدن 3 خبرنگار طی روزهای گذشته، تعداد خبرنگاران کشته شده در نوار غزه از آغاز جنگ حماس و اسرائیل(٧ اکتبر) به ١۵٠ نفر افزایش یافته است.

مرکز خبر- در مقابل سکوت جهانیان در قبال جنایات نسل‌کشی، نیروهای اسرائیلی مستقیماً خبرنگاران را هدف قرار می‌دهند تا حقیقت را بکشند و جنایاتشان را از افکار عمومی پنهان کنند.

روز یک‌شنبه ٩ ژوئن، دفتر رسانه‌ای دولتی در نوار غزه اعلام کرد: در پی کشته شدن عبدالله احمد جمل سردبیر و روزنامه‌نگار آژانس «فلسطين الآن»، احلام عزات عجله روزنامه‌نگار و خبرنگار مجله‌ی «السعادة الأسرية» و دینا عبدالله بطنیجی روزنامه‌نگار بنیاد رسانه‌ای «ثریا»، طی ساعات گذشته در نتیجه بمباران مداوم نوار غزه توسط نیروهای اسرائیلی، تعداد خبرنگاران کشته شده به ١۵٠ نفر افزایش یافته است.

در گزارشی که توسط سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی در ماه مه گذشته منتشر شد، آمده است که نیروهای اسرائیلی خبرنگاران را به صورت عمدی هدف قرار می‌دهند و هدف آن‌ها از کشتن خبرنگاران، کشتن حقیقت است.

رئیس کمیته‌ی آزادی‌های سندیکای روزنامه‌نگاران گفت: در همه‌ی جنگ‌ها و درگیری‌ها طبیعی است که تعداد مجروحان بسیار بیشتر از تعداد کشته‌ها باشد و این چیزی است که آنچه در فلسطین اتفاق می‌اُفتد را غیرطبیعی می‌کند، زیرا نشان می‌دهد که در بالاترین سطح سیاسی در اسرائیل تصمیم گرفته شده است، با هدف پنهان کردن حقیقت روزنامه‌نگاران هدف قرار گرفته و کشته شوند.

شایان ذکر است که سه خبرنگاری که اخیراً کشته شدند، عبدالله احمد جمل سردبیر و روزنامه‌نگار آژانس «فلسطين الآن »، احلام عزات عجله روزنامه‌نگار و خبرنگار مجله‌ی «السعادة الأسرية» و دینا عبدالله بطنیجی روزنامه‌نگار بنیاد رسانه‌ای «ثریا» هستند.