«کسانی که با اراده مردم شکست خوردند، بار دیگر به قیوم روی می‌آورند»

شهردار سور فاطما گلان اونکل و ژیان اصلان عضو شورای شهرداری رزن به برکناری شهردار شهر وان که با انتخابات و رأی اکثریت این شهر به عنوان شهردار انتخاب شده است، واکنش نشان دادند و گفتند که آن‌ها در برابر اراده مردم شکست خورده و به قیوم متوسل می‌شوند.

مدینه مامداوغلو

آمد-  در انتخابات محلی باکور کوردستان و ترکیه که در ٣١ مارس برگزار شد، حزب عدالت و توسعه شکست خورد. علیرغم اینکه حزب عدالت و توسعه هزاران نیروی نظامی را برای رأی‌گیری به شهرهای کوردستان آورده و با وجود تقلب‌های بی‌شمار، در شهرهای باکور کوردستان حزب DEM به موفقیت‌های بزرگی دست یافت. حزب عدالت و توسعه که در انتخابات شکست خورد، حتی پس از انتخابات نیز به حیله‌های خود ادامه می‌دهد. پس از آنکه عبدالله زیدان در انتخابات برای شهرداری وان انتخاب شد، شهرداری را از وی گرفت و هیئت انتخابات شهر مزباتای را به عبداللهات ارواس نامزد حزب عدالت و توسعه داد. پس از شنیدن این تصمیم روز گذشته، دوم آوریل، شهروندان شهر وان به خیابان‌ها ریختند و از رأی خود صیانت کردند. اعتراضاتی که از وان شروع شده هنوز در بسیاری از شهرها ادامه دارد. در شهر وان که برای جلوگیری از اعتراضات مردمی منع رفت و آمد ١۵ روزه اعمال شده است.

شهردار سور آمد، فاطمه گلان اونکول، گفت: «ما هرگز توافق نمی‌کنیم» و ژیان اصلان عضو شورای شهرداری رزن نیز با بیان اینکه سیاست‌های اجرا شده هرگز موفق نخواهد بود، گفت: «ما اینجا هستیم، نمی‌رویم.»

 

«ما هرگز آنچه حق ماست پس نمی‌دهیم»

 

 

فاطما گلان اونکول، شهردار سور، موفقیت در انتخابات را یادآور شد و به استواری و عزم مردم اشاره کرد و گفت: حزب عدالت و توسعه در تلاش است که با قیوم‌ها اراده‌ی خلق را تضعیف کند و ادامه داد: اول از همه مهم است که در مقابل این سیاست تحمیل قیوم که چندین سال است توسط حزب عدالت و توسعه به زور به ما تحمیل می‌شود بایستیم و کنار هم باشیم. مردم در این انتخابات قاطعانه همه‌ی شهرداری‌های خود را به جز چند مکان پس گرفتند اما با سیاست تحمیل قیوم بار دیگر در صدد تصاحب اراده‌ی ما هستند. ما باید این سیاست‌های شیطانی را شکست دهیم. ما هیچوقت نباید آنچهد حق ما است را به آن‌ها بدهیم. من از همه‌ی مردم می‌خواهم که از اراده خود حفاظت و صیانت کنند. ما دیگر تحمل این اعمال را نداریم. همه بدانند که ما هرگز این سیاست‌های سرکوبگرانه را نخواهیم پذیرفت.

 

«آن‌ها با این سیاست‌ها به اهداف خود نخواهند رسید»

 

 

ژیان اصلان یکی از اعضای شورای شهرداری رزن نیز اظهار داشت: سیاست برکناری و اخراج قیوم‌ باید در اولویت قرار گیرد و مبارزه با این نظام همواره ادامه داشته باشد. ژیان اصلان ادامه داد: دو سال است که حزب عدالت و توسعه با استفاده از زور شهردار منتخب مردم را برکنار و به زور قیوم خود را به عنوان شهردار منصوب کرده است. با انتخابات ٣١ مارس بار دیگر اراده خود را در صندوق‌ها نشان دادیم و شهرداری‌های خود را پس گرفتیم. با تکرار این سیاست، شهرداری و زنان مورد هدف قرار می‌گیرند. کسانی که نتوانستند با تمامی تقلب‌ها پیروز شوند، سعی دارند با برکناری شهردار شهر وان جلوی کار را بگیرند. تا آخر می‌جنگیم. این سیاست‌های تکراری هرگز به اهداف خود نمی‌رسد. مردم در شب ٣١ مارس پاسخ خود را دادند. باید به خواست مردم احترام گذاشت. مردم هرگز در مقابل این نظام سر خم نمی‌کنند و دیگر به حاکمان اجازه نخواهند داد بە اهداف خود برسند.