فراخوان اعتراضی دانشگاه‌های تهران برای شنبه‌ی سیاه دانشگاه

جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران در فراخوانی برای حمایت از زنان و مردان روژهلات کوردستان و دانشجویان این شهرها از تمام دانشجویان در سراسر دانشگاه‌های ایران خواستند با آنها همراه شوند.

مرکز خبر- جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران در فراخوانی برای همبستگی، همدردی و حمایت از مردم روژهلات کوردستان و دانشجویان دانشگاه‌های کوردستان و علوم پزشکی سنه، شنبه ۵ آذر را شنبه‌ی سیاه دانشگاه اعلام کردند.

دانشجویان دانشگاه‌های تهران، دراین بیانیه که با عنوان «به نام خون، میان کوه و کمر کوردستان» آغاز شده است، ضمن همدردی و اعلام همبستگی با دانشجویان دانشگاه‌های کوردستان و علوم‌پزشکی سنه در خصوص حمله‌ی ماموران امنیتی و شلیک گلوله به آنها، کشتار شدید مردم شهرهای مهاباد، جوانرود، پیرانشار و بوکان را محکوم کردند.

این دانشجویان با تاکید بر شجاعت، آزادی و برابری مردم و دانشجویان در روژهلات کوردستان، اظهار کرده‌اند که شجاعت زنان و مردان کورد، آنها را جسورتر کرده و هم‌صدا با آنها فریاد رهایی سر می‌دهند.

دانشجویان دانشگاه‌های تهران، با اعلام کردن شنبه ۵ آذر ماه به عنوان شنبه‌ی سیاه دانشگاه، از تمام دانشجویان در سراسر دانشگاه‌های ایران خواشتند تا اعتصاب کرده و چرخه‌ی فعالیت دولت را از حرکت بازدارند تا دولت جمهوری اسلامی ایران «نتواند ریختن خون بی‌گناه را عادی سازی کند» و افزودند: رخت سیاه بر تن کرده و در دانشگاه‌های خود بلندای صدای اعتراض‌مان را در ستایش آزادی و شهیدان راه آزادی، طنین‌انداز خواهیم کرد.

و در نهایت، ضمن درخواست از اساتید و کارکنان دانشگاه برای همراهی با دانشجویان اعلام کردند: ای دانشجو، بر پاخیز! برای زن، زندگی، آزادی

جمعی از دانشجویان دانشگاه‌:

دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه ملی (بهشتی)، دانشگاه الزهرا، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.