بیانیەی عمومی در اعتراض بە بازداشت و سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری

بیش از بیست گروە متشکل از زنان، دانشجویان، کارگران، جوانان، مهندسین و دیگر گروەها در اعتراض بە بازداشت و سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری، بیانیەای را منتشر کردند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، امروز پنجشنبە ١٣ مرداد ١۴٠١،  بیش از بیست گروە مختلف از قبیل؛ زنان، جوانان، کارگران، ورزشکارن، رانندگان، بازنشستگان شهرهای کرماشان، سقز، اصفهان و البرز با انتشار بیانیەای بە سرکوب و بازداشت زنان مخالف حجاب اجباری اعتراض کردە و اعتراف‌گیری اجباری را محکوم کردند.

 

متن کامل بیانیە بە شرح زیر می‌باشد:

«روز ٢١ تیر ماه سال جاری، که یک کارزار وسیع و قدرتمند از سوی زنان ضد حجاب در سطح جامعه و در مقابله با نمایش‌های حکومتی به مناسبت هفته حجاب و عفاف بە راه افتاد، حکومت برای جبران شکست خود بلافاصلە  اقدام به بازداشت زنان مبارزی کرد که در روز ٢١ تیر با دورانداختن حجاب و تهیه و انتشار ویدئو از خود، نسبت به حجاب اجباری، اعتراض نموده بودند.

روز ٢٢ تیر، سوری بابائی چگینی که همراه با همسرش محمدرضا مرادبهروزی ویدئو اعتراض خود به حجاب را منتشر کرده‌ بودند، بازداشت گردید. نازی زندیه دانشجوی مخالف حجاب اجباری  ٢۶ تیر در رابطه با کارزار ٢١ تیر بازداشت، سپس با وثیقه ۴٠٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شد.

الهام فرشاد در پاسخ به دخالت در پوشش خودش توسط یک آخوند در فروشگاهی زنجیره‌ای، با او درگیری لفظی پیدا کرد و در برابر دوربین صدا و سیما که مایه‌ی ننگ همه ماست، نشانده شد و مجبور به اعتراف علیه خودش شد.

سپیده رشنو که به هتاکی و اعمال خشونت مأمور زن سپاه، رایحه ربیعی اعتراض کرده بود، روز ٢۶ تیر توسط سپاه طبق تهدید و وعده رایحه ربیعی هنگام درگیری، بازداشت و همچنان زیر بازجویی و شکنجه قرار دارد. سپیده رشنو در حالی که آثار شکنجه‌های جسمی و روانی بر رخسارش هویدا بود، بی‌شرمانه توسط سپاه مقابل دوربین بازجو خبرنگاران و بازجو سابریتی‌ها قرار داده شد و از وی اعتراف اجباری گرفتند و به اصطلاح مستندسازی کردند.

علاوه بر اینکە زنان بعد از کارزار ٢١ تیر علیه حجاب اجباری بازداشت شده‌اند، ده‌ها زن آزادیخواه دیگر به جرم آزادیخواهی و اعتراض به حجاب اجباری هم اکنون با احکام سنگین حبس در زندان‌های ایران محبوس هستند. از جمله این زنان، منیره عربشاهی، یاسمن آریانی، سهیلا حجاب، صبا کردافشاری و راحله احمدی هستند.

این سرکوب‌ها، شکنجه‌ها، سناریوسازی‌ها و به زندان افکندن افراد مخالف حجاب با احکام طولانی ده‌ها ساله در حالی از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی حکومت اعمال می‌گردند که متجاوزین به کودکان، کسانی مانند جعفر دانش معلم شهرستان فردوس در استان خراسان به جرم تجاوز به بیش از ١٠ دانش آموز مقطع ابتدایی، تنها به ۵ سال حبس محکوم شده است.

جامعه ایران دیگر ستم بر زن و نصفه و نیمه حساب کردن زنان را قبول نمی‌کند. دیگر اجازه نخواهیم داد که نیمی از جامعه را از مقدماتی‌ترین حقوق انسانی خودشان محروم کنند.

کارزار حجاب بی‌حجاب روز ٢١ تیر و متعاقب آن حمایت صدها هزار نفره از کارزار «اتحاد برای مخالف با حجاب اجباری» در فضای مجازی که به ابتکار ندای زنان ایران به راه افتاد، واقعیت مخالفت توده‌ای و سراسری با حجاب اجباری را بیشتر از پیش به نمایش گذاشت.

ما امضاء‌کنندگان این بیانیه ضمن اعتراض شدید به سرکوب جنبش زنان، بر موارد زیر تأکید داریم و خواهان تحقق فوری آنها هستیم:

-برچیدن گشت‌های سرکوبگر ارشاد از سطح خیابان‌ها و مراکز عمومی، پایان دادن به نمایشات رسوای اعتراف گیری اجباری و محاکمه و مجازات همه‌ی بازجو خبرنگاران و بازجو سلبریتی‌های سناریوساز صدا و سیما.

- آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه‌ی افراد بازداشت شده به جرم شرکت در کارزار حجاب بی حجاب 2 و بقیه زنان زندانی به جرم مبارزه با حجاب اجباری و همه‌ی زندانیان سیاسی.

- آزادی بی‌قید و شرط در همه‌ی عرصه‌های زندگی شخصی و اقدام برای تبیین آزادی‌های اجتماعی از راه ایجاد جمع، تشکل، نهاد و سازمان‌ها و احزاب جزء بدیهی‌ترین حقوق انسانی می‌باشد و باید توسط حکومت به رسمیت شناخته شوند.

- پوشش و انتخاب نوع آن از خصوصی‌ترین مسائل انسان‌هاست و هیچ حکومتی حق دخالت در امور خصوصی مردم را ندارد. به این ترتیب همچنین دخالت در سایر امور خصوصی مردم نظیر: بارداری، بهداشت جنسی، روابط عاطفی و ... را محکوم می‌دانیم.

- حجاب پوشش نیست، بلکه ابزار سرکوب زنان برای حفظ اقلیتی بر مسند قدرت سیاسی است. همچنانکه سران حکومت اعلام کرده‌اند که حجاب خاکریز اول حکومت است و این نگاه به زن، زنان را در مرحله اول یک  ابزار سیاسی می‌داند.»

امضاءکنندگان این بیانیە؛ انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان، سندیکای نقاشان البرز، ندای زنان ایران، گروه مهندسین آی تی و نرم افزار کرمانشاه، گروهی از فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاه رازی کرمانشاه، گروهی از کارگران جوشکار شهرک دولت آباد کرماشان، گروهی از ورزشکاران رزمی کار کرماشان، گروهی از رانندگان تاکسی شهرک ظفر کرماشان، گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی و خدمات درمانی سقز، گروهی از زنان محله حاجی آباد سقز، گروهی از زنان محله نشمیلان سقز، گروهی از زنان محله بهارستان سقز، گروهی از زنان شهرک دانشگاه سقز، گروهی از کارگران برق کار ساختمانی سقز ، گروهی از کارگران نقاش ساختمانی سقز ، گروهی از کارگران لوله کشی ساختمانی سقز، گروهی از زنان خانه‌دار سقز، گروهی از جوانان بیکار محله تپه شافعی سقز ، گروهی از جوانان بیکار محله کریم آباد سقز ، گروهی از جوانان بیکار محله بهارستان پایین سقز.