برخورد فیزیکی حراست دانشگاه امیرکبیر با دانشجو و وخامت حال وی

یک دانشجوی دختر مقطع ارشد فیزیک در دانشگاه امیر کبیر با حمله نیروهای حراست دانشگاه دچار شوک عصبی شده است.

مرکز خبر- کانال تلگرامی «خبرنامه امیر کبیر» کە اخبار دانشجویان را منتشر می‌کند، گزارش دادە کە روز سه‌شنبه ٨ خرداد،یک دانشجوی دختر مقطع ارشد فیزیک دانشکده فیزیک و انرژی دانشگاه امیرکبیر به دلیل افتادن مقنعه‌اش با حمله فیزیکی نیروهای حراست دانشگاه روبه‌رو شده و دچار شوک عصبی شده است.

براساس این گزارش، نیروهای حراست ضمن برخورد فیزیکی با این دانشجو، کارت دانشجویی وی را گرفته و از آن عکس گرفته‌اند و پس از این برخوردها، کە در اثر فشار روحی واردە این دانشجو کە هویت وی افشا نشدە، دچار حمله عصبی شده است و با کاهش تنفس و کاهش ضربان قلب حال جسمی‌اش وخیم می‌شود.

همچنین در این گزارش آمدە است کە پس از تماس حاضرین با اورژانس دانشگاه، نیروهای اورژانس عمدا و به بهانه این‌که دانشکده فیزیک و انرژی خارج از دانشگاه است از پذیرش این بیمار اورژانسی سرباز زدەاند.

گفتە می‌شود همین اورژانس دانشگاه امیرکبیر سال گذشته با برخوردی مشابه، باعث فوت دو دانشجو به فاصله یک هفته شده بود.