برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی زنان در شهر سلیمانی

نخستین همایش بین‌المللی زنان با عنوان «زن از دیدگاه جامعه و تاریخ» فردا در دانشگاه شهر سلیمانی باشور کوردستان برگزار می‌شود و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

مرکز خبر- اولین همایش بین‌المللی زنان با عنوان «زن از دیدگاه جامعه و تاریخ»، توسط دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه سلیمانی و با همکاری دانشگاه جهان، فردا ٧ دسامبر برگزار می‌شود و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

هدف از برگزاری این همایش بررسی و تحقیق درباره‌ی نقش زنان در گذشته و حال به منظور تشریح چشم‌انداز توسعه‌ی توانایی‌ها، ظرفیت و جایگاه زنان برای آینده است. همچنین فرصتی برای پژوهشگران و دانشگاهیان است نا به مسائل زنان و توانایی‌های آنان بپردازند و تاریخ زنان کورد را در چارچوب تاریخ نگاران معاصر به دور از سلطه‌ی ایدئولوژیک، فرهنگی و سیاسی بنویسند.

در این همایش جایگاه و نقش زنان در ابعادی مانند تاریخ و باستان‌شناسی، توسعه‌ی جامعه و خانواده توسط زنان، فرهنگ و رسانه، محیط زیست و جغرافیا، سیاست، اقتصاد و کارگری، شریعت و قانون و سلامت ارزیابی خواهد شد.

این همایش قرار است فردا ٧ دسامبر«١۶ آذرماه» ساعت ٩:٣٠ صبح در تالار کنگره‌ی دانشگاه سلیمانی برگزار و ٨ دسامبر«١٧ آذرماه» به کار خود پایان دهد.