بازداشت سما عموشاهی در اصفهان

سما عموشاهی شهروند ساکن اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

مرکز خبر- براساس گزارش‌های منتشر شدە، روز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰٣، سما (سمانه) عموشاهی، شهروند ساکن اصفهان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

گفتنی است که بازداشت سما عموشاهی با یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش ساعت ٧ صبح روز شنبه صورت گرفته است.

در گزارش‌های منتشر شدە آمدە است کە سما عموشاهی مبتلا به بیماری سرطان تیروئید است و عدم دسترسی به دارو و رسیدگی پزشکی تخصصی باعث افزایش نگرانی‌های خانواده و اطرافیان وی در خصوص وضعیت سلامتش شده است.

سما عموشاهی، پیشتر در ٢٠  تیرماه ۱۴۰۲، به همراه یازده شهروند دیگر به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت شده بود و نهایتا در مردادماه همان سال با تودیع وثیقه از زندان اصفهان آزاد شده بود.

همچنین باید اشاره کرد پرونده مربوط به سال گذشته سما عموشاهی، در شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان همچنان در حال بررسی بود و احتمال می‌رود بازداشتش در رابطه با این پرونده صورت گرفته باشد.