بازداشت مجدد نرگس منصوری فعال سیاسی و مدنی

طبق خبرهای منتشر شدە، نرگس منصوری فعال سیاسی و مدنی و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ ، مجددا بازداشت شد.

مرکز خبر- براساس خبرهای منتشر شدە، روز شنبە ١١ آذرماە، نرگس منصوری فعال سیاسی و مدنی و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال حقوق زنان که خواستار استعفای علی خامنه‌ای شده بودند، مجددا بازداشت شد.

گفتنی‌ست رسانەی وابستە بە حکومت در گزارشی، امروز نرگس منصوری را لیدر اغتشاشات عنوان کردە و نوشتە بودند: ن.م یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات سال گذشته حین خروج از کشور توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد.

این در حالی است کە برخی از منابع خبری بازداشت نرگس منصوری حین خروج از ایران را تکذیب کردە و اعلام کردەاند، وی پس از بازداشت مجدد بە زندان اوین منتقل شدە است.

شایان ذکر است نرگس منصوری زندانی سیاسی، در اردیبهشت سال ١۴٠١ توسط نیروهای امنیتی در بانە بازداشت و دوران محکومیت ۵ سالەی خود را در زندان اوین سپری می‌کرد، بعد از وخامت حالش از زندان بە بیمارستان منتقل شدە و تحت عمل جراحی رحم قرار گرفت.

وی آبان ماە سال ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بە اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین بە اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

این فعال مدنی در مردادماه ۹۸ در هنگام بازگشت از محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اینکه به مدت ۲۰ روز در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین تحت بازجویی بود، به زندان قرچک ورامین و در نهایت بە زندان اوین منتقل شد، سپس در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه  ۵٠٠ میلیون تومانی آزاد شد.