«باید به مشکلات زنان اهمیت داد»

گشه دارا، فعال و عضو سازمان آزادیبخش، با اشاره به مشکلاتی که زنان در اقلیم کوردستان با آن مواجه بوده و و روز به روز در حال افزایش است، گفت: باید به مشکلات زنان اهمیت داد.

هیلین احمد

سلیمانی- در اقلیم کوردستان، مشکلات زنان هر روز افزایش می‌یابد، حتی اگر اقداماتی از سوی سازمان‌ها برای حل مشکلات زنان انجام شود، پاسخی وجود ندارد زیرا حمایت خوبی وجود ندارد. گشه دارا فعال و عضو سازمان آزادیبخش در خصوص مشکلات زنان گفت: وضعیت زنان تغییر کرده است، اما در این مرحله، به ویژه پس از سال ٢٠١۴ ، جامعه مدنی به طور کلی تا حدودی ضعیف شده است و به دلیل عدم حمایت از جنبش‌ها و سازمان‌های زنان، تلاش‌ها برای حل مشکلات زنان کاهش یافته است.

 

«زنان باید در همه زمینه‌ها قدرت داشته باشند»

گشه دارا با بیان اینکه وضعیت زنان با وضعیت کلی جامعه ارتباط دارد و بدون دستمزد بار زندگی را بر دوش زنان افزایش می‌دهد، گفت: زنان باید برای تقویت جایگاه خود در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تلاش کنند. به نظر من تغییر وجود دارد، این وضعیت ناپایدار هم جنبه مثبت خود را دارد و هم جنبه منفی. وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که وضعیت اقتصادی رو به وخامت است اما زنان سعی کرده‌اند در عرصه اقتصادی جای خود را بگیرند. چون جامعه هنوز درک درستی ندارد که مشکل زن را به عنوان یک مسئله انسانی بشناسد. اما در سال ٢٠١١ حقوق زنان در پارلمان کوردستان به قانون تبدیل شد.

 

«زنان با خشونت روبرو هستند»

گشه دارا گفت: امروزه زنان موارد خشونت را بیشتر گزارش می‌دهند، زنان بیشتر ابراز می‌کنند که می‌توانند از قانون برای گرفتن برخی حقوق استفاده کنند. در این راستا آگاهی افزایش یافته است البته نه برای افزایش فروپاشی خانواده. این در حالی است که در گذشته خشونت از سوی خانواده به عنوان چارچوبی در نزد مردم یک ماهیت خشونت آمیز برای کودکان بوده است، همچنین برای حفاظت از تخریب خانواده باید روی آن کار کرد، افراد جامعه را برای ایجاد محبت و احترام و هماهنگی آماده کرد. زن و مرد باید خود را مساوی بدانند و به زنان به حقارت نگاه نشود.  

گشه دارا در پایان سخنان خود گفت: هر چه تشکل‌ها و گروه‎های مدنی در جامعه فعال و فعال‌تر باشند و فرصت‌های کار بیشتر باشد،  قدرت تغییر در دستگاه‎های اجرایی را بیشتر خواهند کرد. در حال حاضر ماهیت خوبی وجود ندارد، مانعی برای کار سازمان‎ها و بالعکس از نظر اجرایی و اثربخشی وجود دارد. به موجب قانون، نوعی تکلیف وجود دارد. به این دلیل که جامعه علیه تشکل‌های زنان وارد عمل شده و دولت از همه فعالیت‌ها علیه زنان حمایت می‌کند.