آزمایشات جدید واکسن در مبارزه با مننژیت

کارآزمایی‌های فاز سوم واکسن NmCV-5 نشان می‌دهند که می‌تواند پاسخ ایمنی را در برابر پنج سویه اصلی مننژیت(التهاب پرده‌های محافظی مغز و نخاع) داشته باشد.

مرکز خبر- یک واکسن جدید مننژیت(التهاب پرده‌های محافظی مغز و نخاع) که در دو کشور آفریقایی آزمایش شد، نویدبخش مبارزه با مننژیت بود و باعث ایجاد پاسخ ایمنی در برابر پنج سویه اصلی شد.

مطالعه جدیدی که توسط مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شد، گزارش داد که مرحله سوم کارآزمایی تصادفی بر روی ١٨٠٠ نفر در کشورهای آفریقای غربی مالی و گامبیا انجام شد.

واکسن NmCV-5 که در دست آزمایش است و توسط PATH Health و موسسه سرم هند ساخته شده است، این واکسن با واکسن MenACWY-D تایید شده و دارای مجوز سازمان بهداشت جهانی در شرکت کنندگان در سه گروه سنی بین دو تا ٢٩ سال آزمایش و مقایسه شد.

نتیجه آزمایش نتایج نشان داد که پاسخ ایمنی به یک دوز واحد NmCV-5 به طور قابل توجهی بالاتر از واکسن مجاز قبلی و تایید شده توسط سازمان بهداشت جهانی بود، به گفتەی نویسندگان، هیچ نگرانی ایمنی عمده‌ای نیز در طول آزمایش مشاهده نشده است.

اد کلارک، یکی از نویسندگان این مقاله، گزارش داده: «واکسن در برابر گونه‌های باکتری مننژیت که باعث بیشتر اپیدمی‌های کمربند مننژیت ویرانگر در آفریقا می‌شود، محافظت می‌کند.»

وی افزود که: «آمادگی برای بیماری همه گیر راهی برای ارائه واکسن‌های در دسترس، مقرون به صرفه و در دسترس است که با نواحی متاثر از گسترش مننژیت مرتبط هستند، داشتن واکسن مننژیت برای جلوگیری از پیامدهای فاجعه بار در طول شیوع بیماری از اهمیت بهداشت عمومی برخوردار خواهد بود و یک تغییر بازی در مبارزه با مننژیت خواهد بود.»

مننژیت باکتریایی شایع‌ترین شکل این بیماری است و می‌تواند در عرض ٢۴ ساعت جان بیمار را بگیرد، به گفتەی سازمان بهداشت جهانی این بیماری در خانه قابل درمان نیست و در حالی که در سراسر جهان یافت می‌شود، بیشترین موارد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا مشاهده می‌شود.