«ایده راه حل دموکراتیک باید در جامعه گسترش یابد»

آیلا آکات عطا، سیاستمدار کورد در باکور کوردستان، با تاکید بر اینکه حل مسئله کورد هدف اصلی آن‌هاست، گفت: «ما باید ایده راه حل دموکراتیک را گسترش دهیم».

مرکز خبر - آیلا آکات عطا کە در جریان دادگاە رسیدگی به پرونده کوبانی که در تاریخ ١۶می برگزار شد، تبرئە شد، در ساختمان اداری وابسته به حزب مناطق دموکراتیک شهر اِلح با شماری از شهروندان دیدارد کرد.

در این نشست شخصیت‌ها و سازمان‌های بسیاری از جمله مادران آشتی، مادران دیده بان عدالت، جنبش زنان آزاد (TJA) و سیاستمداران حضور داشتند.

آیلا آکات عطا در سخنان خود با اشاره به این‌که آن‌ها مبارزه را از جایی که متوقف کردند ادامه می‌دهند، گفت: «راە خود را ادامە خواهیم داد. زندان یکی از ایستگاه‌های این راە است، ما سعی کردیم در زندان هم بخشی از این روند باشیم و لایق حمایتی باشیم که مردم در جریان محاکمه از ما کردند. ما بعد از زندان دوباره اینجا هستیم و مبارزه خود را از جایی که متوقف شد، ادامه خواهیم داد.»

وی تاکید کرد: حل مسئلە کورد، هدف اصلی ما است و ما به ایفای نقش خود در چارچوب برنامه و چارچوبی که حزبمان ارائه کرده است، ادامه خواهیم داد. این واقعیت وجود دارد که آن‌چه واقعاً خود را تحمیل می‌کند یک راه حل دموکراتیک و مسالمت‌آمیز برای مسئله کورد است. خلق ما سال‌هاست بهای آن را پرداخته‌اند و راه را نشان داده‌اند. رفقای ما مبارزە کردەاند و درهای امرالی باید باز شوند. برای یافتن راه حل باید با رهبر عبدالله اوجالان مذاکرە انجام شود.