اولین همایش کودک و کوهستان به مناسبت هفته محیط زیست

در آبیدر، خضر زنده برنامه‌ای با عنوان کودک و کوهستان و با هدف آموزش و حفاظت از محیط زیست برای کودکان ۶ تا ١۵ سال برگزار شد.

سنه- یکشنبه ٢٠ خرداد در آبیدر، خضر زنده برنامه‌ای با عنوان کودک و کوهستان و با هدف آموزش و حفاظت از محیط زیست برای کودکان ۶ تا ١۵ برگزار شد و از ساعت٣٠: ١۶ تا ١٩  ادامە داشت.

این همایش با همکاری و حضور بنیاد کودک، خانه محیط زیست زاگرس، اداره حفاظت محیط زیست، پاریزر کوردستان، آکادمی ذولفقار نسب، باشگاه آبیدر، باشگاه ورزشی جاودان ستاره، انجمن‌های زیست محیطی، گروه هلپرکی پیشوا و با حضور خانواده‌ها و کودکان به اجرا درآمد.

برنامه شامل پرسش و پاسخ در مورد روز جهانی محیط زیست و پخش کتاب‌های زیست محیطی برای کودکان، آزاد سازی پرندگان، آتش زدن قفس‌ها، آبیاری درختان بود و در پایان نیز با  هلپرکی و شادی پایان یافت.

برنامه‌هایی نظیر کودک و کوهستان می‌تواند عشق کودکان به محیط زیست را افزایش دهد و منجر به شناخت بیشتر کودکان نسبت به محیط اطرافشان گردد، آزادی چند پرنده با حضور کودکان ذهن آنها را آماده پذیرش این موضوع می‌کند که قفس معنایی ندارد و آزادی حق حیوانات است و هرکدام از موضوعات برنامه به نوعی کودکان را با هدف آینده‌ای بهتر برای محیط زیست، آموزش می‌دهد و این برنامه‌ها اگر درست و اساسی برگزار شوند می‌تواند کور سوی امیدی باشند برای جلوگیری از نابودی بیشتر طبیعت به دست بشریت، با امید به اینکه نسل آینده مسئول‌تر، دلسوزتر و آگاه‌تر از نسل‌های پیشین به محیط زیستشان اهمیت دهند.