اتحاد در انقلاب؛ تداوم اعتصاب، عدم دریافت اجارە بها تا توزیع نان رایگان

بازاریان و کسبه در شهرهای کوردستان در اعتراض به کشتار و سرکوب‌ خشونت‌آمیز معترضان به اعتصاب دست زده و تعدادی از شهروندان نیز در راستای حمایت از اعتصابات کرایه مغازه و خانه را از مستأجران خود دریافت نکرده‌اند.

 

مرکز خبر- امروز چهارشنبه ٢ آذرماه، بازاریان و کسبه در شهرهای روژهلات کوردستان در اعتراض به کشتار، سرکوب خشونت‌آمیز معترضان و کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان کورد در شهرهای مختلف کوردستان، برای نهمین روز پیاپی اعتصابات خود را ادامه داده و مغازه‌های خود را به نشانه‌ی عزای عمومی بستند.

بازاریان در شهرهای جوانرو، پیرانشار، سقز، مهاباد، بوکان و ثلاث باوجانی در همبستگی با خانواده‌های جان باختگان و مجروحان، مغازه‌ها را بسته و در سطح شهرها فقط نانوایی‌ها و داروخانه‌ها فعالیت می‌کنند.

در راستای حمایت از اعتصابات نیز در شهر سنه، جوانرو، مهاباد و ... صاحبان مغازه‌ها اعلام کرده‌اند که اجاره‌ی ١ ماه گذشته را از مغازه‌داران دریافت نمی‌کنند.

در شهر سنه صاحبان تعدادی از مغازه‌های مجتمع پانته‌آ در حمایت از اعتصابات اعلام کرده‌اند که اجاره‌ی آبان‌ماه را از مغازه‌داران دریافت نمی‌کنند. همچنین در شهر جوانرو صاحب یکی از مجتمع‌های تجاری اجاره‌ی ماه گذشته یعنی آبان‌ماه را از مغازه‌ها دریافت نکرده و تعدادی دیگر از مجتمع‌های تجاری اعلام کرده‌اند که در راستای حمایت از اعتصابات در ازای هر روز اعتصاب از مغازه‌داران اجاره دریافت نخواهند کرد.

از چندین روز پیش نیز صاحب‌خانه‌ها و صاحبان مغازه‌ها اعلام کرده‌اند که به مدت دو ماه از مستأجران خود اجاره دریافت نخواهند کرد. علاوەبر عدم دریافت اجارە بها از سوی برخی از شهروندان، بسیاری از افراد شناختە شدە کە وضعیت مالی مناسبی دارند در حمایت از انقلاب و اعتصاب در این روزها بە یاری شهروندان بی بضاعت شتافتە و با توزیع خوراک تلاش می‌کنند این خانوادەها کمترین آسیب را از اعتصابات متحمل شوند. برخی از نانوایی‌ها نیز در حمایت از اعتصاب نان رایگان توزیع می‌کنند.

حمایت از انقلاب تنها محدود بە حمایت مالی نیست، بلکە شهروندان با خون دادن بە مجروحین برای تداوم زندگی آنها تلاش می‌کنند، طی چند روز گذشتە بسیاری از شهروندان شهرهای مختلف بە بیمارستان‌ها و بانک‌های خون در شهرهای مختلف مراجعە کردەاند تا بتوانند از این طریق بە مجروحین و انقلابیون کمک کنند.