اجرای حکم حبس سمانه اصغری و انتقال وی به زندان اوین

سمانه اصغری، جهت تحمل دوران حکم یک سال حبس محکومیت خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد

 

مرکز خبر- سمانه اصغری دانشجوی دانشگاه خوارزمی، که آذر ماە سال گذشتە توسط شعبه‌ ۲۹ دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم و توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده بود، به زندان اوین منتقل شد.

طبق گفته‌های اسماعیل نظری همسر  سمانه اصغری، حکم یکسال زندان سمانه از امروز چهارشنبه پانزدهم فروردین اجرایی و وی بعد از مراجعه به دادسرای شهرری به زندان اوین، منتقل شد.

گفتنی‌ست سمانه اصغری، ٢٣ شهریور ماه سال گذشتە، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و در ١٢ مهر ماه، با تودیع وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

سمانه اصغری، در مهرماه ۱۴۰۱ و در جریان انقلاب «ژن ژیان ئازادی» نیز بازداشت شد. وی در اسفند همان سال، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ١٨ سال و سه ماه حبس محکوم و  در اردیبهشت سال ۱۴۰٢ در پی صدور بخشنامه «عفو» از زندان قرچک ورامین آزاد شد.