اگر صلح را به کودکان می‌سپاردیم!

انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی صلح نمایشگاهی با آثار کودکان زیر ١۴ سال برگزار کرد. لیلا کعبی می‌گوید: اثرات کودکان نشان دهنده‌ی واژه‌‌های متفاوتی از صلح هستند که شاید زمانی باشد هر کدام این‌ها ناجی برای صلح کل دنیا باشند.

شبنم توکلی

تهران – پنجشنبه ٣٠ شهریور به مناسبت روز جهانی صلح، انجمن حمایت از حقوق کودکان در تالار استاد فرشچیان نمایشگاهی با آثار کودکان زیر ١۴ سال برگزار کرد و این نمایشگاە تا تاریخ ۴ مهر ماه همچنان ادامە خواهد داشت.

لیلا کعبی آموزگار و پایه گذار آموزش نقاشی در مورد نمایشگاە و آثاری کە بە نمایش گذاشتە شدە، گفت: بر مبنای مفاهیم پیمان نامه حقوق کودک؛ نمایشگاه نقاشی صلح امسال ماده ١٣ پیمان نامه را به روایت نقاشی آورده شده که بر بیان هنرمندانه و خلاقانه متمرکز است انتخاب و پردازش موضوع «کاوش در خصوص موفقیت و خدمات افراد تأثیرگذار بر جوامع جهانی» یکی از عمده‌ترین بخش نمایشگاه امسال است.

آثار هنرآموزان خانه‌های کودک شوش، ناصرخسرو و فرهنگسرای خانواده به بیش از ۵٠ اثر بر روی بوم با تکنیک گواش با ابعاد ۵٠ در ٧٠ بود که در نمایشگاه روز جهانی صلح به نمایش عموم گذاشته شده است.

به گفتەی لیلا کعبی بچه‌ها صلح را با معانی مختلف و با دیدگاه متفاوتی توضیح می‌دهند و در این بارە افزود: به دلیل تخصص در حوزه‌ی کودک متد آموزش که در این کارگاه به کار گرفته ام را با پیمان نامه حقوق کودکان تلفیق کرده‌ام و هر ساله چند مرتبه پیمان نامه حقوق کودکان را در مناسبت‌های مختلف  از طریق نقاشی به تصویر می‌کشیم.

وی افزود: کودکانی هستند که صلح را به مثابه آشتی پدر و مادری که از هم جدا  شده‌اند می‌بیند، یا گاهی کودکی از نعمت مادر محروم است صلح را در آغوش مادر تصور می‌کند. در ادامه اشاره کرد که زیرسازهای آموزشی ما در حوزه‌ی صلح دچار مشکل است به طوریکە تنبیه بیشتر از تشویق در مورد کودکان اعمال می‌شود. اثرات کودکان نشان دهنده‌ی واژه‌‌های متفاوتی از صلح هستند که شاید زمانی باشد هر کدام این‌ها ناجی برای صلح  کل دنیا باشند.

صلح مفهومی است به قدمت تاریخ بشر و به معنای آشتی و مخالف جنگ است. در روزگار انسان معاصر، بشر در حالی مدعی گسترش صلح جهانی است که دنیا در آتش جنگ‌ها و نابرابری‌های بسیار می‌سوزد و کودکان در این میان آسیب پذیرترین گروه هستند که درگیر آسیب این جنگ‌ها و تبعات آن می‌شوند.

بسیاری از متخصصان حوزە کودک معتقد هستند برای رسیدن به آرمان صلح جهانی چاره‌ای جز ایجاد فرهنگ صلح و نوع دوستی نیست و در این مسیر آموزش صلح به کودکان بسیار حائز اهمیت است. یکی از مؤثرترین راه‌های آموزش صلح طلبی را آموزش فن گفت‌وگو به کودکان می‌دانند. کودکانی که یادگرفته‌اند با یکدیگر گفت‌وگو کنند، می‌توانند همدیگر را ببخشند و در کارها با یکدیگر مشارکت داشتە باشند، این کودکان در بزرگسالی نیز، افرادی صلح طلب خواهند بود که در جنگ خانمان سوز وارد نخواهند شد.

 نکته دیگری که مورد توجە قرار می‌گیرد آن است که صلح پایدار، صرفاً به معنای نبود جنگ نیست، بلکه به معنای رسیدن به شرایطی است که همه‌ی عوامل به وجود آورنده جنگ از میان برداشته شوند و در این میان می‌توان به فقر و نابرابری به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل به وجود آورنده‌ی جنگ و تهدید کننده‌ی صلح پایدار اشاره کرد.