«زندان زنان قرچک شکنجه‌گاهی برای زنان زندانی»

بە گفتەی صدراعبدالهی همسر عالیە مطلب‌زادە برخلاف سخنان مقامات مختلف قضایی، وضعیت زندانیان و زندان قرچک ورامین نە تنها بهتر نشدە بلکە بیش از بیش بدتر شدە است.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، روز جمعە ٢٠ خرداد، صدرا عبدالهی همسر عالیە مطلب‌زادە عکاس و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، با انتشار گزارشی تحت عنوان «زندان زنان قرچک شکنجەگاهی برای زنان زندانی» در اینستاگرام خود، از وضعیت بحرانی این زندان خبر دادە است.

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی نیز با انتشار بخشی از این گزارش وضعیت بحرانی زندان قرچک ورامین را تایید کردە است. در این گزارش آمدە است برخلاف آنچە مقامات قضایی ادعا کردەاند وضعیت زندان نە تنها بهتر نشدە بلکە بسیار بدتر هم شدە است.

 

متن کامل گزارش صدرا عبدالهی از زندان قرچک ورامین بە شرح زیر است:

زندان زنان قرچک شکنجه‌گاهی برای زنان زندانی

در چند هفته‌ی گذشته مقامات مختلف قضایی از ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی تا ریاست سازمان زندان‌های ایران و بسیاری از مقامات ریز و درشت از زندان زنان قرچک بازدید داشته‌اند و همه‌ی آنان از رعایت حقوق انسانی زندانیان و رافت اسلامی سخن گفتەاند، اما متاسفانه وضعیت زندانیان و زندان نە تنها  بهتر نشده بلکه بسیار بدتر هم شده است.

سه روز است چاههای فاضلاب زندان زنان قرچک به تمام بندها و حیاط بندها سرریز شده است و در این گرمای شدید کویری که همیشه همراه آلاینده‌های مختلف شیمیایی خطرناک فضای آنجا را مسموم می‌کند، این بار بوی تعفن شدید و حشرات موذی را هم به جان بیش از هزار زن زندانی در بندهای مختلف انداخته است .

هوای سمی و آلوده‌ی زندان قرچک همه‌ی زندانیان را در معرض خطر ابتلا به انواع بیماری‌ها قرار داده است. وضعیت تنفسی و جسمی بعضی از زندانیان با بیماری‌‌‌های پیشین، از جمله عالیه مطلب‌زادە و نرگس محمدی به شدت نگران کننده است.

با سرریز شدن فاضلاب زندان و گسترش حشرات موذی در محیط زندان گزش حشرات موذی باعث بروز انواع بیماریهای عفونی و مسری شده است. متاسفانه علیرغم پیگیری زندانیان در این سه روز ،هیچ اقدام عاجل و موثری از طرف مسئولان زندان و سازمان زندان‌های ایران و مقامات قضایی برای حل این مشکل نشده است .

اما به نظر این روزها وضعیت در زندان زنان قرچک، حتی بدتر از این گفتەها است،  فیلترها و سیستم فرسوده‌ی تسویه‌ی آب زندان دوباره از کار افتاده است. کیفیت و عرضه‌ی غذا به زندانیان و محدودیت‌های اعمال شده برای تهیه‌ی مواد غذایی و خوراکی و دارویی و خدمات پزشکی از بیرون به خاطر مخالفت‌های مسئولان زندان شرایط را برای زندانیان بدتر از قبل کرده است.

با این وضعیت به نظر زنان زندانی در قرچک به شکل سیستماتیک و فرسایشی از سه عنصر حیاتی نیاز انسانی (آب ، هوا و غذای سالم) محروم هستند. آن جا جان و سلامتی همه زندانیان در خطر است. آیا زندان قرچک ورامین شکنجەگاە زندانیان است؟