زنان مراکشی از خشونت قانونی و اجتماعی رنج می‌برند

زنان مراکشی نه تنها از سوی جامعه، بلکه توسط قانون نیز مورد ظلم قرار می‌گیرند.

حنان حارت

مراکش - سواد بنور خواستار وضع متون قانونی برای مبارزه با انواع خشونت‌ که در جامعه‌ی مراکش در حال افزایش است و دستیابی به برابری و عدالت در جامعه مراکش شد.

سعاد بنور، رئیس مرکز تحقیقات جنسیت و توسعه‌ی مراکش، گفت که زنان مراکشی از خشونت قانونی رنج می‌برند که در متون قانونی منعکس شده است. «زمانی که صحبت از فرزندخواندگی قانونی و نامشروع به میان می‌آید، به عنوان مثال اگر زنی مورد تجاوز جنسی قرار گیرد، ممکن است کسی که به او تجاوز کرده است زندانی شود، اما حق داشتن نسب فرزند را ندارد».

او توضیح داد که «قوه‌ی قضاییه‌ای که قانون را اعمال می‌کند، به این دلیل که پسر از فرزندخواندگی نامشروع آمده است، کودک را به پدر وابسته نمی‌کند» و خواستار تدوین متون قانونی است که مخالف همه‌ی اشکال خشونت است که در جامعه‌ی مراکش تشدید می‌شود و همچنین خواهان رسیدن به برابری و عدالت در جامعه‌ی مراکش شد.

وی خاطرنشان کرد: در سا‌ل‌های گذشته درباره‌ی خشونت فیزیکی، جنسی و اقتصادی صحبت می‌کردیم، اما امروز درباره‌ی خشونت دیجیتال صحبت می‌کنیم که خشونت جدیدی است که هر روز آن را تجربە می‌کنیم و از طریق شبکه‌های اجتماعی که در زندگی ما نفوذ کرده‌اند، انجام می‌شود.

وی افزود: زمانی که شخصی تصاویر ساختگی از یک زن خاص را پخش می‌کند و او در معرض روند اخاذی و افترا قرار می‌گیرد، این خشونت ممکن است اثرات ناگواری بر قربانی داشته باشد که ممکن است او را به سمت افسردگی و خودکشی سوق دهد، زیرا تصویری که در شبکه ‌ای اجتماعی منتشر می‌شود به سرعت پخش و گسترش می‌شود و مهار این خشونت دشوار است.

سعاد بنور با تأکید بر این‌که جامعه قربانی خشونت دیجیتالی را مقصر می‌داند و او را عامل مستقیم این خشونت می‌داند، گفت: باید با احتیاط با ابزارهای دیجیتالی برخورد شود، زیرا اکنون به جای استفاده‌ی مثبت از آن‌ها استفاده‌ی منفی می‌شود. علاوه بر آن، جامعه گروهی از توجیهات را برای مردان منتشر می‌کند تا زنان را مسئول بداند.

وی با اشارە بە اینکە «قربانی خشونت جنسی نیز مسئول شناخته می‌شود، به عنوان مثال، به این دلیل که لباس‌های «نامناسب» می‌پوشد و این‌که او کسی است که این مرد را وادار به تجاوز به او کرده است و او بخشی از این خشونت علیه خود را به دوش می‌کشد»، خاطرنشان کرد: «وقتی از خشونت زناشویی هم صحبت می‌کنیم، جامعه زن را مسئول می‌داند که تند زبان بوده و او بوده که مرد را وادار به از دست دادن عصبانیت و در نتیجه اعمال خشونت علیه خود کرده است».

وی در خصوص راه‌کارهای مقابله با پدیده‌ی خشونت علیه زنان تصریح کرد: خشونت اعم از فیزیکی، اقتصادی، قانونی یا دیجیتالی باید با رویکردی عمیق‌تر برخورد شود و حمایت از زنان حمایت از کودکان و جامعه است.

سعاد بنور در پایان سخنان خود گفت: همه‌ی روش‌های درمانی باید با آگاهی در خانواده‌ی مراکشی شروع شود تا جوانان آینده را با ایده‌ی کنار گذاشتن خشونت و عادی نکردن آن آموزش دهیم تا خشونت در نسل‌های آینده تکرار نشود.