تصمیم عدم پیگیری برای تفتیش برهنەی کودکان ۵ سالە!

«ز. آ. ب» و دختران دوقلوی ۵ ساله‌اش در جشن نوروز ١٩ مارس ٢٠١٩ در بسمیل بازداشت شدند. دادستان تصمیم گرفت تحقیقات مربوط به گرفتن اثر انگشت از کودکان ۵ ساله، تفتیش برهنە و بدرفتاری را پیگیری نکند.

مدینە مامداغلو

آمد-  در ١٩ مارس ٢٠١٩ و همزمان با عید نوروز در بسمیل، دختران دوقلوی ۵ ساله و مادرشان ز. آ. ب کە لباس ملی پوشیدە بوی  بازداشت شدند و در ایستگاه از کودکان اثر انگشت گرفته شد. بعد از کودک آزاری، شعبه IHD دیاربکر و کانون حقوق کودکان بە کانون وکلای دادگستری دیاربکر در این خصوص شکایتی کیفری ارائه کردند و خواستار پیگرد قانونی عاملان این امر شدند. دادسرای بسمیل تصمیم گرفت در چارچوب تحقیقاتی که با شکایت کیفری آغاز شده بود، پیگیری نکند، زیرا معتقد بود با فرزندان دوقلو و مادرانشان برخورد بدی نشدە است.

 

٢ کودک ۵ ساله برهنه بازرسی شدند!

در تحقیقاتی که نگهبان متهمان ذکر شدە در این شکایت بودند، اظهارات مادر فرزندان دوقلو نیز ثبت شد. مادر در اظهارات خود اظهار داشت که ٢ بار بازداشت شده و در اولین بازداشت وی و فرزندانش در کلانتری تفتیش برهنە شدند، وی اظهار داشت در  نوروز ٢٠١٩ هنگامی کە برای جشن نوروز به دروازه تفحص رفتە بود پلیس زن در محل جست‌وجو، لباس‌های او و دو فرزندش را برداشته و آنها را بازداشت کرد. وی با بیان اینکه دو پلیس زن به وی نزدیک شده و وی را بازداشت کردند، اعلام کرد که وی را به اتاق خالی کلانتری که با فرزندانش در آنجا رفته بود برده و توسط دو پلیس زن مورد بازرسی برهنە قرار گرفته است.

 

در منطقهای که برای بار دوم رفته بود، دوباره مورد جست‌وجو قرار گرفت!

این مادر که اظهار داشت فرزندانش برهنه مورد بازرسی قرار گرفته‌اند، اعلام کرد که بعداً اظهاراتش گرفته شده اما اظهارات فرزندانش گرفته نشد، بلکه اثر انگشت آنها روی کاغذ سفید ثبت شده است. وی یاد آورد شد کە پس از ذکر اظهارات به همراه فرزندانش به میدان رفت و گفت که «مأموران زن پلیس در محل جست‌وجو به او گفتند مگر تو را بازداشت نکردیم؟ چرا دوباره اومدی اینجا؟» و یک بار دیگر آنها را به همراه فرزندانش در کابین جستجو مجبور به بازرسی برهنەای کردند.

 

او را ساعتها در ایستگاه متوقف کردند!

ز. آ. ب همان روز بعد از اینکه ساعت ١٨ به خانه رفتند، آنها را بازرسی کردند و به دلیل عدم شهادت دوباره به کلانتری بردند. وی که در ساعت ١ شب به بیمارستان منتقل شد پس از ترخیص از بیمارستان از پلیس شکایت کرد. دادسرا که رسیدگی به این شکایت را آغاز کرده بود، به دلیل عدم وجود مدرک یا فیلمی مبنی بر بدرفتاری با مادر و فرزندان، تصمیم به عدم پیگیری پرونده گرفت.

 

استعلام باز برای مادران!

از سوی دیگر مشخص شد که دادستانی تحقیقات را در مورد ز. آ. ب کسی که در آن روز با پوشش محلی بازداشت شد، مبنی بر «تبلیغ سازمان»آغاز کرده است. در تحقیقات به این نتیجه رسید که مادر هیچ ارتباطی با سازمان ندارد و تصمیم به عدم پیگیری گرفته است.