ممانعت از فعالیت خبرنگاران زن باشور کوردستان از سوی مسئولان و جامعه

ممانعت و خشونت علیه زنان خبرنگار همچنان ادامه دارد و افزایش آمار خشونت علیه خبرنگاران باعث نگرانی زنان خبرنگار شده است. یک خبرنگار می‌گوید: مسئولان مانع از انجام وظایف خبرنگاران می‌شوند.

شیرین صالح

گرمیان – ترویج و حمایت از حقوق خبرنگاران یکی از اولویت‌های همه‌ی دولت‌ها است، اما در اکثر کشورهایی که حکمرانی ضعیف دارند و مملو از فساد هستند و حقوق بشر پایمال می‌شود، به حقوق روزنامه‌نگاران توجهی نمی‌شود. زنان روزنامه‌نگار علاوه بر تضییع حقوق خود، هنگام انتقاد از مقامات با خشونت‌های روحی و جسمی فراوانی مواجه می‌شوند یا توسط جامعه مورد تجاوز قرار می‌گیرند، با خشونت‌های روانی و جسمی بسیاری مواجه می‌شوند.

 

«روزنامه نگاران زن مورد قبول جامعه نیستند»

زریان محمد، روزنامه‌نگار از موانعی که بر سر راه خبرنگاران زن قرار می‌گیرد گفت: خشونت علیه خبرنگاران در دو حوزه منعکس می‌شود. اول جامعه، دوم جنبه رسمی هنگام تهیه‌ی گزارش یا مشارکت در پوشش اخبار. معمولاً روزنامه‌نگاران به ویژه روزنامه‌نگاران زن وقتی از حکومت و دولت انتقاد می‌کنند یا تظاهراتی را پوشش می‌دهند، با خشونت روبه‌رو می‌شوند و زنان به طور کلی در جامعه برای کار روزنامه‌نگاری پذیرفته نمی‌شوند، بنابراین اغلب مورد خشونت قرار می‌گیرند و این پدیده تا امروز ادامه دارد.

 

«خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته است»

زریان محمد با اشاره به افزایش تخلفات علیه خبرنگاران گفت: در حالی که امسال باید خشونت علیه زنان روزنامه‌نگار کاهش می‌یافت، اما متأسفانه این آمار نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. گاهی خشونت‌ها علیه خبرنگاران زن در محل کار یا هنگام پوشش خبر صورت می‌گیرد و در بعضی مواقع نیز وسایل کار او ضبط می‌شود و حتی خود نهادها نیز حقوق روزنامه‌نگاران را پایمال می‌کنند. ما به عنوان روزنامه‌نگاران نگران افزایش آمارهای خشونت علیه خبرنگاران زن هستیم، هرچند با چندین سازمان در این خصوص صحبت کرده‌ایم، اما متأسفانه تاکنون هیچ راه‌حلی اتخاذ نشده است.

 

«عدم شکایت خبرنگاران آمار را کمتر نشان می‌دهد»

زریان محمد همچنین گفت که تعداد رسانه‌ها در منطقه‌ی گرمیان باشور کوردستان کمتر از مراکز استان‌هاست، بنابراین کمبود خبرنگاران و رسانه‌ها باعث کاهش آمار شده است و برخی از خبرنگاران که مورد خشونت قرار می‌گیرند، حاضر به شکایت نیستند که این امر نیز منجر بەکاهش آمار شدە است.

زریان محمد همچنین گفت که زنان در روزنامه‌نگاری یا هر زمینه‌ی دیگری به ویژه از سوی جامعه مورد خشونت قرار می‌گیرند، زیرا معتقدند زنان کاری را انجام می‌دهند که خلاف ذهنیت جامعه‌شان است و آن‌ها با انتقادات و شکایات فراوان و حتی گاهی مورد حمله خانواده‌هایشان قرار گرفته‌اند.

 

«خبرنگاران میدانی با خشونت بیشتری روبه‌رو می‌شوند»

زریان محمد توضیح داد که خبرنگاران بیشتر از مجری‌های تلویزیونی با خشونت مواجه می‌شوند، زیرا آن‌ها بیشتر بیرون هستند و با همه ارتباط دارند، اما مجری‌ برنامەها در داخل استودیوها و خبرگزاری‌ها می‌مانند و کار می‌کنند، بنابراین کار خبرنگاران دشوارتر و مسئولیت بیشتری دارند.

وی در پایان سخنان خود گفت: «زنان باید در همه‌ی عرصه‌ها خود را تحمیل کنند. جامعه‌ی ما در همه‌ی زمینه‌ها و عرصه‌ها حقوق کامل را به زنان نداده است، بنابراین زنان باید از طریق گفت‌وگو و تفاهم در همه‌ی زمینه‌ها کار کنند».