محاکمه‌ی چیچَک کوبانی نقض قوانین بین‌المللی است

اشغالگران ترکیه در تهاجمات خود در شمال و شرق سوریه قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند و یکی از این موارد نقض حکم مربوط به زن مبارز یگان‌های حفاظت زنان به نام چیچَک کوبانی است.

نورشان عبدی

کوبانی- نصری خلیل، یکی از اعضای کمیتهی بازرسی قضایی شورای عدالت اجتماعی در کانتون کوبانی در شمال و شرق سوریه، تایید کرد که چیچک کوبانی، شهروند سوری، به سرزمین‌های ترکیه دست درازی نکرده است، اما برای دفاع از سرزمین خود تلاش کرده است.

چیچک کوبانی در ٢۵ اکتبر ٢٠١٩ در جریان حمله‌ی ترکیه به سری‌کانی و گری سپی ربوده شد. در ٢٣ مارس، دادگاه اورفا او را به حبس ابد محکوم کرد و چند روز پیش دادگاه عالی این حکم را به اتهام »نقض وحدت و یکپارچگی دولت ترکیه« تایید کرد.

نصری خلیل، یکی از اعضای کمیته‌ی بازرسی قضایی شورای عدالت اجتماعی در کانتون کوبانی، درباره‌ی این حکم و غیرقانونی بودن آن گفت: »چیچک کوبانی در حالی که از سرزمین، خانه و خانواده‌اش دفاع می‌کرد ربوده شد». وی خاطر نشان کرد که او توسط مزدوران یک کشور اشغالگر به فجیع‌ترین شیوه‌ها مورد تعرض قرار گرفت و ربوده شد.

 وی تاکید کرد که ترکیه یکی از اشغالگران سرزمین‌های سوریه است کە فجیع‌ترین جنایات را علیه مردم این مناطق مرتکب شده است و قوانین بین‌المللی و منشورهای حقوق بشری را نقض کرده و علیه زنان و بویژه زنان کورد کە در برابر تجاوزات ترکیه مبارزه و مقاومت کردە و در مبارزات آزادسازی شرکت کردند، تخلفات زیادی انجام دادە است.

وی خاطرنشان کرد: »چیچک کوبانی، مانند هر زن کورد سوری، حق دارد در مقابل کسانی که سرزمینش را اشغال کرده‌اند، اسلحه داشته باشد، از خود و سرزمینش دفاع کند، او هیچ گلوله‌ای به سمت خاک ترکیه شلیک نکرده است، این در حالی‌ست کە اشغالگران ترکیە به نقض توافقتنامه‌های بین‌المللی و اصول حقوق بشر ادامه می‌دهد.«

 وی تاکید کرد که چیچک کوبانی از زمان ربودە شدن  تا زمان صدور حکم، مورد شکنجه‌ی گروه‌های مزدور و تحت فشارهای زیادی از سوی مقامات ترکیه قرار گرفته است.

نصری خلیل قوانین بین‌المللی را یادآور شد که به صراحت نشان می‌دهد هیچ کشور استعمارگری حق ربودن یک شهروند کشور اشغال شده و انتقال وی به سرزمین‌های خود و محاکمه وی را ندارد. او در داداگاەهای ترکیە بە اتهامات واهی محاکمە می‌شود، با توجە بە اینکە این اتهامات برای توجیه دستگیری چیچک کوبانی است. همچنین تجاوزات ترکیه علیه مردم منطقه در مقابل چشم جهانیان صورت می‌گیرد و جهان هم به سکوت بسنده می‌کند.

نصری خلیل در پایان سخنان خود تأیید کرد: «ما زنانی که دغدغه‌ی تحقق عدالت در شمال و شرق سوریه را داریم، آنچه را که در زندان‌های ترکیه علیه زنان سوری در حال وقوع است محکوم می‌کنیم. چیچک کوبانی اولین کسی نیست که در معرض تخلفات ترکیه قرار می‌گیرد. علی‌رغم سکوت بین‌المللی، ما هنوز امیدواریم که سازمان‌های حقوق بشر واکنش نشان دادە و وضعیت چیچک کوبانی را مدنظر قرار دادە و برای تحقق عدالت مداخلە کنند.«

طبق گفته‌های چندین سازمان سوری و بین‌المللی حقوق بشر، جنایاتی مشابه آنچه که چیچک کوبانی با آن روبرو است، مستند شده است کە بسیاری از سوری‌هایی که از مناطق اشغالی در شمال و شرق سوریه ربوده شده‌اند در دادگاه‌های اورفا محاکمه می‌شوند.