آریز فرهنگ: مادرم حامی من بود

آریز از همان دوران کودکی کارهای مادرش را تماشا می‌کرد و بافتنی و نحوە دوخت را فراگرفت.

مهربان سلام‌کاکەیی

هلبچە- آریز فرهنگ ساکن استان هلبچه و معلم زبان انگلیسی در یک سازمان معلولین است. وی مدت دو سال است کە در حوزەی  صنایع دستی نیز مشغول بە کار شدە و بافتنی از جملە کارهایی است کە بە آن می‌پردازد.

آریز می‌گوید: در ابتدا بافندگی را به عنوان یک سرگرمی آغاز کرده، اما اکنون برای وی به یک حرفه تبدیل شده و توانسته محصولات خود را با فصول سال تطبیق دهد. وی لباس، کیف، اسباب بازی کودکان و کالاهای تزئینی می‌بافد، کارهای او متقاضیان زیادی دارد و اجناس خود را از طریق بازار آنلاین به بازار عرضه می‌کند.

 

«کالاهایم را از طریق شبکه‌های اجتماعی معرفی می‌کنم»

آریز فرهنگ زنی بااستعداد کە علی‌رغم دو سال فعالیت در صنایع دستی اما نتوانستە برند ویژەای داشتە باشد و سعی دارد در آیندە سبک کاری منحصر به فرد و متفاوت داشته باشد.

وی بااشارە بە اینکە شبکه‌های اجتماعی را برای معرف کالاهایش مناسب می‌داند، می‌گوید: محصولاتم را در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ کردە و درخواست‌‌ها را دریافت می‌کنم. ما همچنین از متقاضیان خود بازخورد دریافت می‌کنیم و برای ساخت هر کالایی زمان لازم است چون محصولاتم با جزئیات و علاقەی زیاد ساختە می‌شوند.

 

«دلیل دوخت‌‌های مرتب و زیبا، مادرم بود»

آریزبا تأکید بر اینکە در کودکی کارهای مادرش را دوست داشتە و بافتنی و نحوە دوخت کالاها را از وی آموختە است، می‌گوید: من این هنر را از مادرم یاد گرفتم و در شبکه‌های اجتماعی نیز بیشتر به آن توجه کردم. هر روز زمان زیادی را صرف تماشای کارهای مادرم می‌کردم تا دوخت‌‌هایم مرتب و زیبا باشد.