اجرای نمایش "ئاژه‌ل" در سلیمانی توسط گروه تئاتر هیوا

گروه نمایش هیوا از روژهلات کوردستان (شرق) نمایشی با نام "ئاژه‌ل"(حیوان) با موضوع خشونت علیه زنان در شهر سلیمانی اجرا کرد.

سلیمانی - عصر دیروز در تالار فرهیختگان شهر سلیمانی گروه نمایش هیوا که از روژهلات کوردستان برای اجرای نمایش و تئاتر به باشور کوردستان (جنوب) آمده‌اند، نمایش " ئاژه‌ل" را با همکاری گروه نمایش گزیزه و سرپرستی گزیزه عمر اجرا کردند.

محتوای نمایش از خشونت علیه زنان صحبت می‌کند و هدف از ارائه‌ی این نمایش کاهش خشونت علیه زنان و آگاهی بخشی از جامعه نسبت به خشونت و مضرات این خشونت‌ها در جامعه است.