خسارت‌‌های جانی و مالی سیل در ایران، امارات و آمریکا

بر اثر بارش‌‌های شدید و جاری شدن سیل در امارات، ٧ نفر، آمریکا ١۶ نفر و ایران بیش از ۵٠ نفر جان خود را از دست دادەاند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، جمعە ٢٩ ژوئیە ٢٠٢٢، مقامات امارات اعلام کردند ٧ نفر کارگر مهاجر آسیایی در سیل‌‌های اخیر جان باختەاند.

بارش‌‌های سیل‌آسا کە در این فصل از سال بی‌سابقە می‌باشد، در مناطقی از امارات از جملە شهرهای فجیرە،، عجمان، شهر بندری خورفکان، مناطقی در ام‌القیوین، رأس‌الخیمە و شارجە باعث جاری‌شدن سیل و خسارات مالی و جانی شدە است.

آمارهای منتشر شدە از امارات حاکی از آن است کە ارتش این کشور توانستە جان ٨٠٠ نفر را نجات دادە و ٣ هزار و ٨٠٠ نفر را در پناهگاەهای  مخصوص سیل‌زدگان اسکان دهد.

همچنین گزارش‌‌های منتشر شدە حاکی از آن است در ایالت کنتاکی در جنوب شرقی آمریکا ١۶ نفر بر اثر جاری‌شدن سیل جان خود را از دست دادە و تعدادی نیز مفقود شدەاند.

در روزهای اخیر بارش‌های شدید باران و جاری شدن سیل در ایران نیز خسارت‌‌های جانی و مالی زیادی برجای گذاشتە است. بعد از کشتە شدن بیش از ۵٠ نفر بر اثر سیل در شهرهای تهران، یزد، سیستان‌وبلوچستان و فارس، اکنون نیز تصاویری از جاری‌شدن سیل  بە امامزادە سید محمد باردە در چهار محال‌وبختیاری در شبکەهای اجتماعی منتشر شدە است.

سرپرست ادارەی کل مدیریت بحران استانداری چهارمحال‌وبختیاری وضعیت این استان را بحرانی اعلام کردە و بە جاری شدن سیل در تمام شهرستان‌‌ها هشدار دادە است. در ایذە نیز بارش شدید باران موجب مسدودشدن راەهای روستایی شدە است.

کارشناسان محیط زیست گرمتر‌شدن هوا، افزایش میزان تبخیر و رطوبت هوا را مهمترین دلیل بارش‌های سیل‌آسا بیان می‌کنند و می‌گویند با افزایش دمای زمین وقوع طوفان‌‌های کوتاە و مخرب نیز افزایش می‌یابد.