گرتا تونبرگ، جوان‌ترین فعال محیط‌زیست

دختر جوان سوئدی با نام، اخیرا در روزنامەها و رسانەهای جهان بە عنوان جوانترین کنشگر دریافت‌کنندە جایزە صلح نوبل شناختە شدە است.

دختر جوان سوئدی با نام،  اخیرا در روزنامەها و رسانەهای جهان بە عنوان جوانترین کنشگر دریافت‌کنندە جایزە صلح نوبل شناختە شدە است.
مرکز خبر
 گرتا تونبرگ،  فعال محیط زیست سوئدی و مبارزە با تغییرات اقلیمی در جهان،  توانست جوانان و نوجوانان را با مسئلە محیط زیست آشنا سازد تا بتوانند مسئولیت خود را در قبال آیندەگان بپذیرند و آنان را متوجە ساخت کە باید اولین گام را در این زمینە بردارند کە نقطە عطفی در مسئلە تغییرات آب و هوایی است.
با تلاش و فعالیت‌ گرتا تونبرگ،  كه اعتراض خود را تنها در مقابل ساختمان پارلمان سوئد آغاز كرد،  میلیون ها جوان و بزرگسال،  بە جنبش های تغییر اوضاع در سراسر جهان،  پیوستند و با گرتا همراە شدند و میلیون ها تظاهرات و اعتراض در بیش از ١٦٠ كشور جهان در این مورد برگزار شد.
مبارزه گرتا تونبرگ الگویی برای دختران جوان شد،  زیرا وی خواستار شکستن کلیشەهای جنسیتی توست دختران شد و از آنان خواست تا در زندگی خود هدف داشتە باشند و دست بە کارهای بزرگ بزنند. وی افرد دارای معلویت را بە مشارکت در مسائل جهانی فراخواند و این ایدە را ایجاد کرد کە معلولیت فرد مانع تأثیرگذای آن‌ها و مشارکت‌شان  در مسائل جهانی نمی‌شود. 
آنچه مبارزات گرتا تونبرگ را متمایز کردە است،  مشارکت وی در کنفرانس های بین المللی اختصاص داده شده به آب و هوا و انتقاد شدید او از رهبران و مقامات مسئول محیط زیست است،  که بسیاری آن را تحریک آمیز می‌دانند، اما سازمان های فعال در زمینه محیط زیست او را حمایت و ستایش می‌کنند.
 در نتیجه تلاش‌های وی در زمینە محیط زیست، در تاریخ ١٣ مارس ٢٠١٩ کاندید کسب جایزەی "رایت لافهود" شد کە بە عنوان جایگزین جایزە نوبل نیز شناختە شدە است. وی پس از ملالە یوسفزای (فعال زن آموزش در پاکستان) جوانترین فرد دریافت‌کنندەی این جایزە شد.
فعالیت‌‌های گرتا تونبرگ
گرتا مبارزات خود را تحت عنوان "اعتصاب برای آب‌وهوا" آغاز کرد و مدراس را بە اعتصاب در مقابل پارلمان سوئد سازمان‌دهی کرد کە جنبش جوانان نام گرفت،  اما این جنبش نتوانست در مورد یک نظر واحد به توافق برسد و منحل شد،  بنابراین وی با بنری کە بر روی آن نوشتە شدە بود " اعتصاب مدارس برای آب‌وهوا"،  مقابل پارلمان سوئد تحصن کرد،  از کشورش خواست اقدامات قاطعی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی انجام دهد و از دولت های شرکت کننده در اجلاس آب و هوا درخواست کرد تا اقدامات فوری انجام دهند، مسئولیت‌پذیر باشند و تصمیمات قاطع را برای جلوگیری از تشدید مشکلات آب‌وهوایی به دلیل اثرات خطرناک آنها بر نسل های آینده، بگیرند.
در طول هفت ماه اول،  توانست بسیاری از فعالان و همکلاسی های خود را به پیوستن به او وادار کند، گرتا تونبرگ توانست صدای خود و میلیون‌ها جوان را در سراسر جهان به گوش مسئولان کشورها برساند و مبارزات خود را به یک اعتصاب جهانی تبدیل کند.
گرتا تونبرگ از اعتصاب دانش‌آموزان مدرسه Parkland در فلوریدای ایالات متحده آمریکا، الهام گرفت کە در مارس ٢٠١٨،  خواستار تغییر قوانین اسلحه شدە بودند این اعتصابات پس از آتش گشودن یک فرد مسلح در داخل مدرسه انجام شد.
گرتا تونبرگ، چهار سال است که علاوه بر اختلال وسواس اجباری و جهش انتخابی، از سندرم "آسپارگر" رنج می‌برد،  این یکی از انواع اوتیسم است که باعث می شود مبتلایان با حساسیت بیشتر با جهان اطراف خود ارتباط برقرار کنند و این حساسیت با آغاز تحقیقات او در مسئله تغییر آب و هوا بروز کرد.
گرتا تونبرگ نسل جوان را با مسائل زیست‌محیطی آشنا کرد و از آنان خواست تا برای توقف تغییرات آب‌وهوایی تلاش کنند چرا کە آن‌ها کسانی هستند کە عواقب مشکلات اقلیمی را در آیندە متحمل می‌شوند،  هر جمعە دانش‌آموزان با شعار "جمعەها برای آب‌وهوا" تظاهرات و راهپیمایی علیە تغییرات اقلیمی برگزار می‌کنند و بزرگسالان را بە دلیل عدم موفقیت در مواجە با آسیب‌های زیست‌محیطی نکوهش می‌کنند.
تظاهرات او پس از شرکت در کنفرانس جهانی آب و هوای سازمان ملل متحد در بیست و چهارمین نشست خود در لهستان،  که در دسامبر ٢٠١٨ برگزار شد، مورد توجه بین المللی قرار گرفت، او رهبران جهان را در حاشیه اجلاس آب و هوای سازمان ملل متحد که در ٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ برگزار شد، را به سهل انگاری در مقابله با موضوع تغییر اقلیمی، متهم کرد.
فعالیت‌های زیست‌محیطی گرتا در حالی صورت می‌گیرد که گزارش های سازمان ملل در مورد افزایش دمای کره زمین و آتش‌سوزی‌ جنگل‌ها،  درجە حرارت بالا نگران‌کنندە است و که اگر شرایط همچنان ادامه داشته باشد و جهان برای کاهش انتشار گازها بە ویژە تا سال ٢٠٣٠ کاری انجام ندهد درجە هوا ١.٥ درجە افزایش خواهد یافت. افزایش کربن موجود در هوا منجر به کاهش منابع آبی،  کاهش محصولات کشاورزی و افزایش خشکسالی خواهد شد که بر توسعه اجتماعی،  اقتصادی و سلامت مردم تأثیر خواهد گذاشت.
دانشمندان هشدار می‌دهند که زمان برای پایان دادن به گرم شدن کره زمین و افزایش دما ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی، یعنی گاز، زغال سنگ و نفت، در حال اتمام است.
جنبش هیراک با شعار "هشدار جهانی برای آب و هوا" فراخوان اعتراضی صادر کرد. در طی آن اعتراضات، گرتا تونبرگ به رهبران جهان هشدار داد که در نتیجە آسیب‌های آب‌وهوایی ناشی از افزایش دمای کرەی زمین، ملیاردها نفر از مناطق خود آوارە می‌شوند و بخشی از زمین برای سکونت غیر قابل استفادە خواهد شد. 
سیاستمداران، دهەها پیش از آسیب های تغییرات اقلیمی اطلاع داشتەاند و آن‌ها از اهمیت موضوع به ویژه برای نسل های آینده آگاه بودەاند،  اما دانش بە این موضوع و سال‌ها مذاکره،  گفتگو و همەی این آماددەسازی‌ها بی نتیجە بود و هیچ تصمیم جدی برای کاهش تغییرات اقلیمی در پی نداشت، بنابراین ترجیح دادند، مسئولیت این پدیدە را بە عهدە نگیرند. 
گرتا تونبرگ در مصاحبەای اظهار داشت كه بزرگترین عامل تغییر اوضاع فقط مردم نیستند، بلكه كشورها، سیاست‌ها و شركت‌های بزرگی كه سودشان را به زنده ماندن بشریت ترجیح می‌دهند، همگی مسئول این تغییرات هستند و از سازمان ملل خواست، بە تلاش‌های خود برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار مرتبط با آب‌وهوا در سال ٢٠٣٠ ادامە دهد.
در پاسخ به صدای جوانان، دبیرخانه سازمان ملل متحد، برنامه ده ساله آب و هوا را تصویب کرد که هدف آن تغییر کاربری است که منجر به کاهش ٤٥ درصدی انتشار گازهای گلخانەای وتولید٨٠ درصد برق از انرژی های تجدید پذیر تا سال ٢٠٣٠ می‌شود.
گرتا ترجیح داد با سوار شدن بر قایق بادبانی بدون کربن کە  سوخت آن از پنل‌های خورشیدی و توربین‌های تولید کننده آب تأمین می‌شود و نه از طریق هواپیما،  به ایالات متحده سفر کند تا این‌گونە خطرات افزایش تغییرات اقلیمی و آلودگی ناشی از فعالیت های انسانی را برجسته کند.