زنانی که به مبارزه وفادارند؛ «چیزی برای از دست دادن نداریم»

بر آشفتگی جمهوری اسلامی از زنان قابل درک است، زنانی که پشیزی برای قوانین مسخره جمهوری اسلامی ارزشی قائل نیستند و هر روز خشمشان از دشمن خود بیشتر می‌شود و هویت اسلامی این حکومت را نشانه گرفته‌اند معلوم است که دشمن را عاصی‌ تر از قبل می‌کنند.

هیما راد

 

سنە ــ بە دنبال تهدید زنان از جانب جمهوری اسلامی از راه‌های مختلف برای رعایت حجاب آتش انقلاب شعله‌ورتر شده و زنان دست روی نقطه ضعف جمهوری اسلامی گذاشته‌اند چنانچه می‌بینیم نه جریمه، نه زندان روی آنها اثر نگذاشته بلکه پر شورتر از قبل شده‌اند. با یکی از این زنان در این مورد گفتگویی داشتیم.

"ما از زمانی که به جنسیت خود آگاه شده‌ایم در حال مبارزه با مردسالاری هستیم"

ب.ن یکی از زنان فعال شهر سنه به خبرگزاری زن می‌گوید: بعد از اینکه حکومت فشارها را بیشتر و بیشتر می‌کند احساس می‌کنم به مبارزه حریص‌تر می‌شوم تا آنجا که ترسم کمتر شده و با برداشتن روسری در تمام اماکن عمومی ظاهر می‌شوم، با اینکه برایم پیامک تهدید ارسال می‌شود اما، بدون روسری رانندگی می‌کنم، به ماشین زنان شعار می‌چسپانم تا آنها نیز بیدار شوند و از اینکه بدون حجاب رانندگی کنند نترسند چون این حق آنهاست.

 

ب.ن می‌گوید: من انقلاب ژینا را انقلابی برای تمام زنان دنیا می‌بینم اما در خاورمیانه بیشتر از جاهای دیگر زنان زیر بار ظلم و ستم هستند در ایران و کوردستان به خصوص، زنان دچار ستم مضاعف هستند بنابراین مبارزه برای ما تازگی ندارد ما از زمانی که به جنسیت خود آگاه شده‌ایم تا زمان مرگ در جدال با مردسالاری هستیم.

 

"جامعەای آزاد است که زنانش آزاد باشند"

ب.ن از شیوه مبارزهٔ خود و تفاوت آن با شیوهٔ مبارزهٔ مادرانمان می‌گوید: به نظر من هر نسلی از زنان  مبارزهٔ مختص به خود را داشته‌اند مادران ما در برابر سختی‌ها مقاوم‌ بوده‌اند زندگی را تاب آورده‌اند و صبوری جزئی از خصلت آنها بوده و دخترانی پرورش دادند تا بتوانند به جای آنها انقلاب کنند اگر از خود گذشتگی آنها نبود نسل حاضر تحصیلات و آگاهی امروز را نداشتند آنها بودند که در مقابل مردسالاری قد علم کردند تا دخترانشان بتوانند مستقل‌تر بار بیایند تا بتوانند انقلاب ژینا را رقم بزنند، ما نیز امروز وظیفه دیگری بر عهده داریم بیشترِ ما به جای تشکیل خانواده و تحمل زورگویی‌های مردان، ترجیح دادیم راه نیمه ناتمام مادرانمان را تمام کنیم، و به این حرف از سروک آپو که "جامعه‌ای آزاد است که زنانش آزاد باشند" جامهٔ عمل بپوشانیم.

ب.ن ادامه می‌دهد: آنچه برای من و همنوعانم مهم است داشتن جامعه‌ای عاری از نابرابری است تا کی ما باید در سیاست در اقتصاد در آموزش و..... دنباله رو مردان باشیم جمهوری اسلامی زن را نصف مرد می‌داند و این را سال‌ها به مردان خورانده است و آنها نیز به این باور رسیده‌اند، دشمن ما تنها جمهوری اسلامی نیست دشمن ما آن دیدگاهی است که او موفق شده به مردان بقبولاند، حالا که رویای ما برای یک انقلاب زنانه به واقعیت پیوسته نباید اجازه دهیم به بیراهه برود این انقلاب نه تنها تلنگری به زنان بود که وجدان و عقل مردان را نیز قلقلک داد.

 

"نباید ترس متوقف‌مان کند و با اینکه می‌ترسیم باید بجنگیم"

ب.ن ادامه می‌دهد: من باور دارم ما پیروزیم، اما باید به این انقلاب زمان داد نباید راحت طلب باشیم و منتظر یکدیگر، بلکه این  وظیفه‌ای است بر عهدهٔ تک تک ما که در این راه، آزادی واقعی را فدای آسایش کاذب خود نکنیم.

وی می‌گوید: ترس همیشه هست، نترسیدن به معنی شجاعت نیست بلکه این زیباست که ترس متوقفمان نکند و با اینکه می‌ترسیم  بجنگیم، جان در کف اما سربلند... هستند کسانی که این آرامش قبل طوفان را چسپیده‌اند و از خانه‌ٔ امن خود بیرون نمی‌آیند و مانند کبک سرشان زیر برف کرده‌اند باید به آنها بگویم دروغ گفتن به خود، دیگر بس است ما چیزی برای از دست دادن نداریم یا می‌بریم و پیروز میدان می‌شویم یا سربلند می‌میریم و راهمان ادامه می‌یابد.