وکیل مراکشی: سکوت خشونت را افزایش می‌دهد

وکلای مراکشی از زنانی که قربانی خشونت هستند دفاع می‌کنند و با تبعیض مبارزه می‌کنند، به زنان آگاهی می‌بخشند تا بتوانند سد ترس و سکوت را بشکنند.

 حنان حارت

مراکش - خشونت علیه زنان در مراکش ادامه دارد، وکلا و فعالان حقوق زنان در مغرب تٲکید می‌کنند که ذهنیت مردسالار مهمترین دلیل عدم تحقق اکثر حقوق زنان است و سکوت جامعه این پدیده را افزایش می‌دهد. کریمه سلامه، وکیل دادگستری نظر خود را در این مورد با ما در میان گذاشت.

 

 "زنانی که با خشونت روبرو می‌شوند، از حقوق خود آگاهی ندارند"

 کریمه سلامه در ابتدای سخنان خود درباره اهمیت حمایت از حقوق زنان گفت: من از کودکی می‌خواستم وکیل شوم، به نظر من این حرفه به من این حق را می‌دهد که از تمام زنانی که در معرض خشونت هستند حمایت کنم و خواستار حقوق آنان شوم. بر این اساس مطالعاتم در این راستا را در بخش حقوقی ویژه و در سطح هیئت دارالبیضا انجام دادەام».

کریمه سلامه با بیان اینکه پس از دیدن زنانی که مورد خشونت واقع شدەاند، خواستم که از حقوق زنان دفاع کنم، در ادامه سخنان خود گفت: متأسفانه در آن زمان مجرمان مجازات نشدند، زیرا زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند، نمی‌توانستد خود را به دادگاه برساند. همچنین آنها حقوق و وظایفی را که قانون برای محافظت از آنها ارائه می‌دهد، نمی‌دانستند."

 

 سیاست‌های معافیت از مجازات نکردن

کریمه سلامه در ادامه سخنان خود در خصوص حمایت از حقوق زنان گفت: زنان وکیل تمامی قوانین و روش‌های قانونی و جزئیات آن را برای تٲمین حقوق زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند، می‌دانند. به طور کلی، زنان جامعەی مدنی با تمام توان از حقوق خود و همەی زنان دفاع می‌کنند، اما وکلا مهارت فنی لازم برای حمایت از زنان دیگر را در دادگاەها دارند.

 

انجمن مراکشی حمایت از حقوق زنان برای حقوق زنان مبارزه می‌کند

کریمه سلامه درباره انجمن مراکشی حمایت از حقوق زنان که در سال ۲۰۲۱ تاسیس شد و بسیاری از وکلا و فعالان مدنی برای حمایت از حقوق زنان مبارزه می‌کنند، گفت: ایجاد یک چارچوب قانونی برای حمایت از زنان و به ویژه زنانی که در مراکش مورد خشونت قرار گرفتەاند، می‌خواهد یک سپر قانونی اجتماعی در برابر این جنایات برای زنان ایجاد کند. ما نتایج خوبی به دست آوردەایم و بر اساس توافقات بین المللی و قانون اساسی کشور بیشتر متعهد به حمایت از حقوق زنان در انواع جنایات هستیم.  همچنین انجمن، حمایت از حقوق کودکان و تمامی اقشاری که در جامعه نادیده گرفتە می‌شوند را وظیفەی خود می‌داند و تلاش می‌کند صدای آنها را به گوش نهادهای ذیربط برساند و از آنها در ابعاد حقوقی، روانی، بهداشتی و اجتماعی حمایت کند و مجرمان مجازات شوند، چرا که در پروندەهای زنان همیشه مجرمین تبرئه می‌شدند.»

 

 "انجمن سد ترس و سکوت زنان را شکست"

کریمه سلامه در مورد خشونت‌های متعددی که این انجمن بر عهده گرفته است سخن گفت، از جمله پروندەی دختران کوچکی که مورد تجاوز قرار گرفتەاند و مواردی که در چند سال اخیر در دانشگاەهای مراکش گسترش یافته است. وی اینگونه ادامه داد: زنانی که در جامعەی ما مورد تجاوز قرار می‌گیرند، به دلایل فرهنگی و عرف و عادت و رسوم جامعه نمی‌تواند در مقابل آن بایستد یا دربارەی آن صحبت کند. چنین زنی با تهدید و سوءظن‌های زیادی مواجە می‌شود و همەی تقصیرها به گردن او انداخته می‌شود. زنی که مورد آزار و تجاوز قرار می‌گیرد به میزان زیادی مظلوم واقع می‌شود، زیرا جامعه او را مجرم می‌بیند، در حالی که جرمی مرتکب نشدە است. در عین حال جامعه مجرمان را بی گناه می‌داند، بنابراین این اعمال و جنایات بدون ترس تکرار شده و ادامه می‌یابند.

بسیاری از کارمندان زن در محل کار مورد آزار و تجاوز قرار می‌گیرند، اما آنها فقط برای اینکه شغل خود را از دست ندهند، سکوت می‌کنند، به عنوان مثال پرسنل پرستاری. اما امروز با موفقیت وکلای زن در حمایت از حقوق زنان و احقاق حقوقشان، نتایج مثبت بسیار خوبی گرفتند. انجمن نیز با حمایت از پروندەهای زنان در دادگاەها، سد سکوت و ترس را در میان زنان شکست و در نتیجه موارد تجاوز مقداری کاهش یافته است.

 

 "اگر پافشاری کنید به حقوقتان میرسید"

 کریمه سلام درباره مشکلات اجرای قانون مبارزه با خشونت ۱۳/۱۰۳ که در سال ۲۰۱۸ اجرایی شد، گفت: این قوانین به منظور شفاف‌سازی مسائل زنان خشونت دیده و حمایت و تضمین حقوق آنها از طریق قانون است و برای اینکه مجرمان از مجازات فرار نکنند، اعمال شده است.

اما مشکل اکثر قوانین مراکش آن ذهنیتی است که این قوانین را اجرا می‌کنند، مثلا در پروندەی کودکی که مورد آزار و تجاوز قرار گرفته و همه اطرافیانش می‌خواستند جنایت را پنهان کرده و آن را افشا نکنند. تا زمانی که کودک باردار شد و خانواده او به دلیل ممنوع بودن سقط جنین به دادگاه مراجعه کردند.

حکم‌های اولیه برای مجرمان کم بود، حقوق زنانی که واقعاً مورد تعرض قرار گرفتند داده نمی‌شد، زیرا آنها جنایتکاران را تبرئه می‌کردند، با وجود اینکه قانونی در مورد این شرایط وجود دارد که مجرمان تا ۳۰ سال زندانی می‌شوند، یعنی قانون وجود دارد اما اجرا نمی‌شود. این ممانعت از اجرای قوانین توسط ذهنیت مردسالاری انجام می‌شود که ناقض حق کودکی است که کودکی خود را از دست داده است. او مادر کودک دیگری بدون پدر و بدون شناسنامه می‌شود و مورد خشونت روانی قرار می‌گیرد زیرا وقتی بزرگ می‌شود خواهد دانست که در اثر جنایتی که به حق مادرش شده به دنیا آمده است، این جنایت نه تنها در حق دختر بلکه در حق فرزند او نیز می‌باشد.

 

"زنان نباید ساکت بمانند"

کریمه سلامه سخنان خود را اینگونه به پایان رساند: پیام من به همەی زنان مراکش و به طور کلی زنان جهان و کسانی که در معرض انواع خشونت هستند، این است کە سکوت نکنند و حق خود را مطالبه کنند. من به شما اطمینان می‌دهم که اگر از قدرت خود به طور مداوم استفاده کنید، به حقوق خود خواهید رسید. شما باید ارادەای قوی داشته باشید و به نهادهای ذیربط و سازمان‌های مربوطه برای درخواست حمایت مراجعه کنید، زیرا سکوت این پدیدەها را در جامعەی ما گسترش می‌دهد.