شهید ناگهان در مورد ژنولوژی چە می‌گفت؟

ناگهان آکارسل، روزنامه‌نگار و عضو آکادمی ژنولوژی معتقد بود: ژنولوژی، علم زنان و زندگی است.

مرکز خبر- ناگهان آکارسل فعال، نویسنده و روزنامه‌نگار، در سال ١٩٧۶ در روستای خلیکانی در شهرستان گولیاز شهر قونیه ترکیه به دنیا آمد و دوران کودکی خود را در طبیعت و دشت‌های وسیع روستا گذراند. از این رو همواره از خاطرات و سرگذشتش سخن می‌گفت و در سخنانش آزادی و زیبایی‌های طبیعت احساس می‌شد. از همان کودکی علاقەی بسیاری به داستان‌های زنانه داشت و اگرچه در جامعەای مردسالار زندگی می‌کرد، اما با پدرش رابطه‌ای دوستانه داشت.

وی از سال ٢٠٠١ تا ٢٠٠٧ به دلیل افکار و فعالیت‌های خود در دوران دانشگاه به زندان افتاد و پس از آزادی از سال ٢٠٠٨ تا ٢٠١۴، در خبرگزاری دجله (DIHA) به عنوان خبرنگار فعالیت کرد. همچنین به منظور پیش بردن موضوع زنان و اهمیت آزادی زنان، دوره‌های آموزشی مطالعات زنان را در دانشگاه حاجتپه گذراند و در تأسیس اولین خبرگزاری زنان «ژنها» نقش داشت و خود نیز در این خبرگزاری مشغول به کار شد.

 

سال‌ها در حوزەی روزنامەنگاری فعالیت کرد

علم زن-ژنولوژی رهبر آپو چه از لحاظ آکادمی و چه از لحاظ تاسیس، اهمیت زیادی برای آن قائل است. هنگامی که فرآیند نهادینه سازی ژنولوژی آغاز شد، ناگهان آکارسل در مطالعات آکادمی شرکت کرد و در طول تأسیس مجلەی ژنولوژی بسیار تلاش کرد و از اعضای انجمن نویسندگان این مجلە بود و هموارە برای پیشرفت نشریە تلاش می‌کرد.

او مبارزات آموزشی زنان را در باکور، باشور و روژآوای کوردستان ادامە دادە و هزاران نفر را آموزش داده و مقالات خود را در بسیاری از مجلات و روزنامه‌ها منتشر کرده است. اما در ۴ اکتبر سال جاری در محله‌ی بختیاری شهر سلیمانی مورد حمله و هدف نیروهای ترک و همکارانشان قرار می‌گیرد و با ١١ گلوله به شهادت می‌رسد.

ناگهان آکارسل در طول مبارزات خود برای زنان، خستگی ناپذیر در تلاش بود تا در زمینه‌های هنری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رهبر زنان برای آزادی باشد و علم ژنولوژی را گسترش دهد.

 

«ژنولوژی علم همزیستی آزاد است»

شهید ناگهان آکارسل در مورد ژنولوژی، در فایلی صوتی که توسط ژنولوژی منتشر شده است می‌گوید: اگر ژنولوژی را تعريف كنيم، ابتدا گفتيم كه زن فقط به عنوان يك جنسيت در نظر گرفته نمی‌شود، لذا می‌گوييم كه اولاً علم زنان، علم اجتماعی، علم زندگی و طبيعت و همچنین همزيستی آزاد است.

ناگهان آکارسل که از همان اون جوانی برای آزادی زن و اعتقاد  بە آن بە راە مبارزە پیوست، تا زمان شهادت بر عقاید خود پافشاری کرد و زن، زندگی و آزادی را وابسته به هم تعریف می‌کرد می‌گفت: هیچ کس نمی‌تواند افرادی که ندای زن، زندگی، آزادی را سر می‌دهند خاموش کند.