قربانی یا قهرمان؟

زنان را وادار بە خودکشی می‌کنند و از او قهرمان می‌سازند، این فرمول قهرمان شدن در جامعە مردسالار است!

هیماراد

 

سنە - زنان برای ریز و درشت حقوق خود باید چنگ و دندان تیز کنند. باید با پنجرە توافق کنند، با طناب دوست باشند، با هر نوع مواد سمی و کشنده آشنا باشند شاید روزی از سر اجبار خود را به دست آنها سپردند و قهرمان شدند!

شلیر رسولی اهل مریوان کە بە علت تعرض و اقدام به تجاوز همسایه‌اش مجبور به پرت کردن خود از پنجره شد این روزها داغ بزرگی بر دل جامعه زنان کورد گذاشته است. در این خصوص با آزاده جماعتی از زنان ژیوانو(ژیڤانۆ) فعالان زن در سنە گفتگویی داشتیم.

 

خودکشی زنان را زن‌کشی می‌داند

آزاده به خبرگزاری زن می‌گوید: من آزاده جماعتی فعال حوزه زنان و از زنان انجمن ژیوانو هستم.

وی خودکشی شلیر رسولی را از چند منظر مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید برای شرح اتفاق باید کاملا در معرض آن بود تا بتوان آن را تحلیل کرد و متاسفانه شلیر در میان ما نیست تا بتواند برایمان از جزئیات واقعه بگوید.

عضو زنان ژیوانو خودکشی زنان را ناشی از  جنسیت آنها دانست زیرا به دلیل زن بودن مورد آزار و اذیت و انواع خشونت از جانب مردان(همسر، برادر، پدر...) خانواده قرار می‌گیرد و مجبور به خودکشی می‌شود و او این اتفاق را زن کشی می‌نامد نه خودکشی.

 

قهرمان، پنجره‌ای بود که شلیر را از تجاوز نجات داد!

آزاده واکنش مردم مریوان را به‌ جا و مورد تقدیر دانست اما برای او و بسیاری زنان جای سوال است که اگر شلیر رسولی خودکشی نمی‌کرد و مورد تجاوز قرار می‌گرفت و یا به جای خود، آن مرد را می‌کشت آیا باز واکنش مردم مریوان بخصوص مردان چنین بود و باز برای اعتراض و به احترام شلیر به خیابان‌ها می‌آمدند؟

وی اشاره کرد که شلیر قهرمان نیست بلکه قربانی است و قهرمان پنجره‌ای بود که شلیر توانست به واسطه آن خود را از تجاوز نجات دهد.

عضو ژیوانو اظهار داشت که ما، تک‌تک افراد جامعه در قبال مرگ شلیرها مسئولیم و باید هوشیار باشیم و اقرار به شرم کنیم.

 

هدف ما تغییر فرهنگ‌ غلط جامعه است

وی افزود: ما به عنوان فعال زنان باید با برنامه‌ریزی و پرورش درست تمام تلاشمان ایجاد جامعه‌ای بهتر باشد و در تغییر فرهنگ‌ و عرف‌های غلط جامعه گام برداریم و هدف‌مان تنها مطرح کردن خود نباشد.

وی در ادامه بیان داشت: ما به عنوان زنان ژیوانو به مدت دو سال است که تخصصی در مورد خشونت علیه زنان فعالیت می‌کنیم و با تمام موانعی که بر سر راهمان بوده و هست تمام تلاشمان این بوده که مسمر ثمر باشیم و از اتفاق‌هایی اینچنین جلوگیری کنیم.

 

اعدام فرد متجاور پاک کردن صورت مسئله است

در پایان این عضو ژیوانو با اشاره به اینکه اعدام فرد متجاوز تنها پاک کردن صورت مسئله است و موجب بازتولید خشونت می‌شود، گفت:  هدف ما به عنوان فعال زنان باید حل مسائل به صورت ریشه‌ایی و تلاشمان ایجاد جامعه‌ای بدون خشونت باشد و تغییر عرف‌ها و فرهنگ غلط در راستای اهدافمان قرار گیرد.