هوار محمد: انقلاب ژینا امتداد انقلاب روژاوای کوردستان است

زنان روزنامه‌نگار توانسته‌اند صدای انقلاب «زن زندگی آزادی» را به سراسر جهان برسانند به همین دلیل است که زنان از سراسر جهان با سردادن شعارهایی حمایت خود را از زنان روژهلات کوردستان اعلام کردند.

شنیار بایز

سلیمانی- یک سال از انقلاب خلق کورد در روژهلات کوردستان و دیگر خلق‌‌های ایران علیه نظام دیکتاتوری ایران می‌گذرد، این انقلاب صدای درد و رنج زنان در سراسر ایران و جهان، انقلابی برای لغو قدرت و نابودی ذهنیت مردانە و به امیدی برای زنان کورد، ایران و جهان تبدیل شد و هنوز هم شعار «زن زندگی آزادی» در آسمان طنین‌انداز است.

 

«شهادت ژینا انفجار سال‌ها ظلم و ستم رژیم ایران علیە زنان است»

هوار محمد روزنامە‌نگار با بیان اینکە رسانه‌ها و خبرنگاران نقش بسزایی در گسترش این انقلاب دارند، این قیام و تأثیر روزنامه‌نگاران زن بر آن را ارزیابی کرد و گفت: درست است که این انقلاب در نتیجەی شهادت ژینا پدید آمد اما در واقع این انفجار از سوی زنان ایرانی، خلق کورد و دیگر خلق‌‌های تحت سلطه ایران در پاسخ به ظلم رژیم حاکم بر آنها بود. وی گفت: دو هفته قبل از شهادت ژینا، زن دیگری به نام شلیر رسولی حین دفاع از خود در برابر تجاوز یکی از همسایگان، خود را از ساختمانی به پایین پرتاب کرد و جان باخت، این امر موجب اعتراضات گسترده‌ای در میان زنان، جامعه مدنی و سازمان‌های حقوق بشری شد، در واقع شهادت ژینا ادامه ظلمی بود که سال‌هاست در ایران علیە زنان و بە ویژه خلق کورد اعمال می‌شود.

 

«سیستم دیکتاتوری ایران دلیل انقلاب است»

هوار محمد ادامە داد: دولت ایران در حال اجرای سیستمی دیکتاتوری(یک زبان، یک ملت، یک مذهب) بر ملت فارس و همه ملت‌های دیگر است، شکی نیست که در نظام سرمایه‌داری و سلطه یک دولت، تلاش برای انحلال ملت‌های تحت سلطه وجود دارد، علاوە بر این ذهنیت مردسالاری که در روژهلات کوردستان وجود دارد مانع از حضور زنان در موقعیت‌هایی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  دولتی شد.

وی بە یکی دیگر از دلایل وقوع انقلاب اشارە کردە و می‌گوید: وخامت اوضاع اقتصادی جامعه ایران یکی دیگر از دلایل این انقلاب بود کە سبب ایجاد طبقه‌ فرادست و فرودست در جامعە شد و حتی موانعی برای اشتغال خلق‌های تحت سلطه به ویژه خلق کورد ایجاد شد.

 

«شعار زن زندگی آزادی برای زن آزاد و جامعه آزاد»

هوار محمد گفت: اگر به تاریخ رژیم ایران نگاه کنیم، می‌بینیم که قیام‌های زیادی رخ داده است، اما هیچ کدام مانند این انقلاب تداوم نداشتە، زیرا این انقلاب با رهبری زنان و شعار «زن زندگی آزادی» آغاز شد، از آنجا که این شعار حقیقت زندگی خلق‌‌های تحت ستم ایران بود و در سراسر جهان گسترش یافت.

وی با بیان اینکە این شعار فلسفه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان است گفت: در این شعار، زنان خواستار آزادی هستند، بنابراین توانست وسعت چشمگیری داشته باشد و زنان از همه اقشار این شعار را سر دادند، هرچند مسئولان برای جلوگیری از سردادن این شعار و ادامه اعتراضات تلاش زیادی کردند اما این شعار همچنان طنین‌انداز است.

 

«تداوم انقلاب زن زندگی آزادی وظیفه زنان روزنامە‌نگار است»

هوار محمد در مورد نقش روزنامەنگاران در انتقال و انتشار این مبارزات گفت: روزنامه‌نگاران به ویژه زنان روزنامه‌نگار توانسته‌اند اعتراضات و صدایی که در روژهلات کوردستان خواستار آزادی بود را پوشش دهند و آن را بە جهان برسانند به همین دلیل شماری از  روزنامه‌نگاران مورد خشونت، تجاوز، بازداشت و شکنجه قرار گرفته‌اند.

هوار محمد با اشارە بە اینکە زنان به مبارزه و انقلاب خود در زندان‌ها ادامه دادند و صدای خود را بلند کردند گفت: انقلاب ژینا امتداد همان انقلابی بود که در روژاوای کوردستان به وجود آمد و توانست به پیروزی برسد، بنابراین می‌توان این انقلاب را به همین ترتیب تا پیروزی و رسیدن به هدف ادامه داد.

هوار محمد در پایان گفت: همه باید بدانند که انقلاب و تغییر حکومت بە راحتی صورت نمی‌گیرد، بنابراین همه زنان به ویژه زنان روزنامه‌نگار باید هر جا که بی‌عدالتی می‌بینند صدای خود را بلند کنند، توانایی و قدرت زنان را بە جهان نشان دهند، وظیفە زنان تنها مقابلە با ظلم نیست بلکە تلاش برای ادامه انقلاب «زن زندگی آزادی» از طریق تأثیر فعالیت‌‌های خود بر جامعە است.