حضور تیم صحی «راوا» در مناطق زلزلەزدە و تداوی زنان و کودکان مجروح

تیم صحی راوا در همان روز نخست زلزلە در پکتیکا حضور یافتند و بە مداوای مجروحین پرداختند. طالبان علاوەبر اینکە مانع کار آنان بود با زنان تیم «راوا» بە دلیل زن بودنشان توهین آمیز برخورد داشت.

بهاران لهیب

پکتیکا- «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) یگانه سازمان انقلابی زنان افغانستان که در هر شریط در کنار مردم رنجدیده‌ی افغانستان ایستاده است. «راوا» برعلاوه که دشمنان داخلی و خارجی مردم افغانستان را افشا نموده، تلاش کرده تا در حد مقدور کمک‌های انسانی مانند خدمات صحی، اجتماعی و تعلیمی را برای مردم افغانستان ارایه نماید. یک روز بعد از وقوع زلزله در خوست و پکتیکا تیم صحی «راوا» مجهز با داکتران، نرس‌ها و ادویه به مناطق آسیب‌دیده شتافت و مردم را درمان نمود.

 

طالبان دواهای تیم‌های صحی را برای خود مصادرە می‌کند

خبرنگار خبرگزاری زن در پکتیکا  از تیم صحی «راوا» دیدن نمود. این تیم ساعت ۸:۳۰ در یکی از مناطق زلزله‌زده حضور پیدا کرد. بنابه مسایل امنیتی تیم صحی زیر نام «راوا» فعالیت نداشت، چرا کە طالبان اجازه به آنان نمی‌دادند که کار را آغاز کنند. طالبان به چند تیم صحی دیگر هم اجازه نداده بودند که کار خود را شروع کنند. آنان از همه نهاد‌های خیریه می‌خواستند که تمام دواها را در اختیار طالبان قرار دهند، زیرا طالبان تصمیم دارند که یک کمپ صحی ایجاد نمایند و تمام کمک‌های صحی از طریق آن کمپ انجام شود. نهادهای خیریه حاضر به این کار نبودند تا این که طالبان همه را به یک جلسه دعوت کرد. نماینده‌ی «راوا» در این جلسه حضور پیدا کرد که بخاطر زن بودنش،‌ طالبان برخورد توهین‌آمیز با وی داشتند.

 

تیم «راوا» عمدتا زنان و کودکان را مداوا می‌کردند

آسیب‌دیدگان زلزله که مظلوم‌ترین مردم بودند به اعضای تیم صحی «راوا» که اکثریت آنان زنان بودند مراجعه کردند و تقاضا کردند که به هیچ صورت دوا را به طالبان ندهند، مردم می‌گفتند که اگر دوا را طالبان بگیرند، هرگز به آنان نخواهند رسید. مقاومت و قاطع بودن نماینده‌ی «راوا» دیگر نهادها را هم جرات داد و هیچ کدام حاضر نشدند که دوا را به طالبان بدهند.

نماینده‌ی «راوا» به طالبان گفتند که ما عمدتا خدمات صحی را در اختیار زنان و کودکان قرار می‌دهیم که باز هم با مخالفت طالبان مواجه شدند. طالبان می گفتند برای ما شرم است که زنان از خانه‌های شان بیرون شوند و به این محل بیایند. ولی تیم صحی و نماینده «راوا» روی موضع خود پافشاری کردند و بالاخره موفق هم شدند. این تیم عمدتا زنان و کودکان را مورد مداوا قرار داد.

 

بیشتر زنانی کە مداوا می‌شدند بە دلیل نبود امکانات صحی اولین با بود نزد دکتر می‌رفتند

نماینده‌ی «راوا» منیژه راحل به خبرگزاری زن گفت: «هدف ما رسیدگی به مردم آسیب‌دیده است، بنا اجازه نمی‌دهیم که طالبان مانع کار ما شوند، همه چیز را در اختیار خود قرار دهند و به نفع خود از آن استفاده کنند.»

بیشتر زنانی که به خیمه‌ی تیم صحی «راوا»‌مراجعه می‌کردند، می‌گفتند که اولین بار درزندگی شان است که نزد داکتر مراجعه می‌کنند. فقر، نبود امکانات صحی و عرف و عادات عقب‌مانده در این مناطق باعث گردید که زنان حتی یکبار هم پیش داکتر نروند. وضعیت روانی زنان خیلی وخیم بود نه تنها بخاطر شوک که از زلزله به آنان وارد گردیده بود که ستم‌ها چند لایه‌ی این سرزمین آنان را خرد و خمیر کرده است.