«بە رهبری زنان آزادە، مقاومت مردم کوبانی بە پیروزی رسید»

در جریان مقاومت کوبانی در سال ۲۰۱۴، زنان کورد میزان قدرت و توانایی خود را برای مقاومت و اینکه چگونه می‌توانند از سرزمین خود محافظت کنند به تمام جهان نشان دادند.

نورشان عبدی

کوبانی- با همبستگی مردم شهر، یگان‌های مدافع خلق و زنان به حمله مزدوران داعش به شهر کوبانی پاسخ دادند و با مقاومت گسترده‌ای که ۱۳۴ روز به طول انجامید با رهبری زنان آزاده و مدیریت مردمی در شهر پیروز شد.

۱۵ سپتامبر مصادف با نهمین سالگرد حمله داعش به کوبانی بود، این تاریخ با قدرت و اراده زنان، به تاریخ از بین بردن نقشه‌های مزدوران داعش تبدیل شد و اولین گام در جهت نابودی جغرافیایی داعش بود.

سارا قواص، عضو شورای حزب اتحاد دموکراتیک در منطقه کوبانی در کانتون فرات شمال و شرق سوریه درباره آغاز ظهور مزدوران داعش، پیشینه تاریخی، ایدئولوژی و سیاستی که در آن مردم را نابود کرد گفت: مزدوران داعش یک بلوک اطلاعاتی بین‌المللی و سازماندهی شدە که شامل اعضایی از همه کشورها است می‌باشند که در خدمت منافع سیاسی آن کشورهاست و در جهت تأمین منافع بین‌المللی فعالیت می‌کنند و در رأس این کشورها اشغالگری ترکیه قرار دارد. این کشور در طول تاریخ خود به عنوان دولتی شناخته شده است که هدف آن خشونت، کشتار، اشغال و استثمار است.

وی تأکید کرد که ترکیه اهداف ویژه‌ای در سوریه و بە خصوص علیە خلق کورد دارد بنابراین از مزدوران داعش حمایت می‌کند، ترکیه توانست از مزدوران داعش به عنوان ابزاری برای تحمیل سیاست خود در سوریه و منحصراً در روژآوای کوردستان بهره‌برداری کند، زیرا خلق کورد را اولین و آخرین مخالف سیاست خود با هدف اشغالگری می‌داند. وی افزود: مزدوران داعش چیزی جز یک ابزار نیستند که در خدمت منافع کشورهای اقتدارگرا و سرمایه‌داری عمل کردە و بر اساس خواسته‌های سیاسی آنها در مناطق دیگر خدمت می‌کنند.

او توضیح داد که داعش بسیاری از نیروهای نظامی را ترساند، اما در مقابل خلق کورد شکست خورد، با وجود وحشیگری مزدوران داعش که همه جهان را به وحشت انداخت، خلق کورد به ویژه رهبران و زنان مبارز کورد با اراده و مبارزه خود در برابر خطرناک‌ترین تروریست و نیروهایی که خاورمیانه و جهان را تهدید می‌کنند و هنوز هم هستند مقاومت کردند.

 

مشارکت زنان در مقاومت

ده‌ها زن از شهر کوبانی در مقاومت تاریخی که در این شهر رخ داد در مقابله با حمله مزدوران داعش شرکت کردند، زنانی که تجربه حمل سلاح و جنگیدن را نداشتند اما روحیه مقاومت آنها را به ماندن در کنار پسرانشان به منظور تهیه غذا برای آنها، مراقبت از مجروحان و بالا بردن روحیه آنها در طول جنگ واداشت. عدلە بکر از جمله زنانی بود که از یک سو شاهد مقاومت و از سوی دیگر شاهد جنایات و تجاوزات مزدوران داعش بود.

عدلە بکر از شهر کوبانی در منطقه فرات در خصوص حضور خود در مقاومت گفت: در نهمین سالگرد حمله داعش به کوبانی، یاد شهدایی را گرامی می‌داریم که برای رسیدن ما به این مکان و حضور ما در اینجا جنگیدند. در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴، حملات مزدوران به روستاهای کوبانی در آن زمان آغاز شد. در آن زمان نیروهای نظامی آماده پاسخگویی بودند. علاوه بر یگان‌های حفاظت، مردم و زنان و بسیاری از ساکنان شهر و من نیز در میان آنها بودم، وقتی مبارزان را با اراده و قدرت تماشا می‌کردم نمی‌توانستم شهرم را رها کنم و از آنها نیرو گرفتم و تصمیم گرفتم که مقاومت کنم.

او گفت: همەی زنانی که در مقاومت شرکت کردند، از جنگ و تاکتیک‌های جنگی اطلاعی نداشتند، اما تصمیم گرفتند در شهر بمانند تا لحظات پیروزی را ببینند وقتی رزمندگان زن را دیدیم که برای آزادی این شهر می‌جنگند، روحیه مقاومت و مبارزه بیشتر شد بە همین دلیل تصمیم گرفتیم تا رسیدن بە پیروزی مبارزان و شهر را رها نکنیم.

عدلە بکر با یادآوری لحظات اولیه حمله داعش به این شهر گفت: در ابتدا مزدوران شهر را از هر طرف جنوب، غرب و شرق محاصره کردند و البته ضلع شمالی نیز در محاصره اشغالگران ترکیه بود، مزدوران با سلاح‌های سنگین و توپخانه و تانک به وحشتناک‌ترین شکل‌ها به ما حمله کردند و معتقد بودند که ظرف چند روز شهر را کنترل خواهند کرد و همه روی آن شرط‌‌بندی کردند اما می‌توانم بگویم چون شاهد اتفاقات بودم از اولین لحظات حمله، اراده و رهبری زنان کورد و مقابلە با داعش و نیرویی که تمام جهان را وحشت‌زدە کردە بود بە وحشت انداخت و با فداکاری و هزاران شهید بە پیروزی رسید. وی افزود: شنیدیم که نیروهای داعش گفتە بودند اگر یکی از رزمندگان زن شما را بگیریم، او را تکه تکه می‌کنیم، اما آنها نتوانستند به یک تار موی زنان دست بزنند و مردم کوبانی و نیروهای مبارز با قدرت و مبارزه خود پیروز شدند.

وی گفت: مردم شهر کوبانی با قدرت و قاطعیت از آن دفاع کردند و با سلاح‌های سبک خود با داعش مقابله کردند. مزدوران داعش در ظاهر ترسناک بودند و لباس‌ها، ریش‌ها و تانک‌های آنها به شدت وحشتناک بود، اما نیروهای ما حتی یک لحظه عقب‌نشینی نکردند و شبانه‌روز جنگیدند، مزدوران را شکست دادند. وی می‌گوید: هر چیزی که در مقابل مزدوران ظاهر می‌شد می‌کشتند حتی حیوانات نیز از شر آنها در امان نماندند آنها روش‌های وحشیانه خود را به کار گرفتند که بسیار از انسانیت دور بود.

عدلە بکر در پایان سخنان خود گفت: ما نمی‌توانیم آنچه در کوبانی اتفاق افتاد را فراموش کنیم، چیزی که در طول مقاومت تجربه کردیم هنوز در تصورات ما مانده است، نمی‌توانم زنان مبارزی را که آرزوی آزادی کوبانی را داشتند و قبل از اعلام پیروزی به شهادت رسیدند، فراموش کنم، ای کاش می‌توانستم با آنها صحبت کنم و به آنها بگویم که ما پیروز شدیم، اراده آزاد زنان پیروز شد و شعار «ژن ژیان ئازادی» پیروز شد، ما به خاطر ملت و سرزمین و شهدا هر کاری انجام خواهیم داد و هرگز از اصولی که بر پایه آزادی و دموکراسی برای رسیدن بە پیروزی بنا شدە،  کوتاه نخواهیم آمد.