«اولین هدف ارائه فرهنگ‌ها و واقعیت‌های تاریخی است»

اتحادیه روشنفکران به دنبال افشای فرهنگ‌ها و حقایقی است که در طول تاریخ پنهان مانده و روشنفکران را در این زمینە تشویق و حمایت می‌کند.

روبارین بکر

 

شهبا- جوامع با فرهنگ و اخلاق ساخته می‌شوند و مسلم است که فرهنگ یکی از ارکان مهم جامعه است و فرهیختگان علاوه بر آموزش زبان مادری به کودکان و ترغیب آنها به خواندن و نوشتن، نقش برجسته‌ای در شکوفایی استعدادهای همه گروه‌های سنی و پرورش مهارت‌های آنان در همەی زمینه‌ها دارند.

فرهنگ نقش مهمی در ساخت، توسعه جامعه و حفظ تاریخ بشری دارد و همچنین از جمله پایه‌هایی است که در تعیین نحوه واکنش اعضای جامعه به یکدیگر بر اساس یک اصل دموکراتیک و عادلانه نقش دارد.

حسنا حسن یکی از اعضای اتحادیه فرهیختگان عفرین - شهبا در شمال و شرق سوریه با توجه به اهمیت پیشرفت‌های صورت گرفتە توسط اتحادیه فرهیختگان در خارج از کشور و کانتون شهبا اظهار داشت: یکی از مهمترین اهدافی که اتحادیه فرهیختگان به دنبال دستیابی به آن است، افشای فرهنگ‌ها و حقایقی است که توسط سیاست‌های حاکمیت کتمان شده و همچنین تشویق روشنفکران و حمایت از آنان است. وی افزود: در ابتدای تأسیس اتحادیه در شهبا ابتدا به دنبال این بودیم که به همه فرهیختگان و صاحبان استعداد شعر و رمان دسترست پیدا کنیم که در مدت کوتاهی این امر محقق شد.

وی افزود: در جست‌وجو میان مردم به استعدادهای زیادی به ویژه در زمینه آوارگی و درد آوارگان برخورد کردیم و در کار خود به کشف این استعدادها اهمیت زیادی می‌دهیم و از نوشتەهای نویسندگان حمایت می‌كنیم تا این وقایع در تاریخ ماندگار شوند.

وی با اشارە بە اینکە رژیم‌های حاکم در صدد پنهان کردن تاریخ بشریت تلاش کردند، اما انقلاب ١٩ جولای با نگارش مجدد آن از خلق خود حمایت کرد، گفت: سیاست‌های مقامات حاکم، تاریخ بشریت را با هدف از بین بردن تاریخ و جایگاه ما در جامعه پنهان کردند، برای اینکه مردم را بر اساس خواستەها و خط مشی خود کنترل کنند، اما با وقوع انقلاب مردم تلاش کردند تا این تاریخ را دوباره به زبان‌های متعدد و با همبستگی همەی اتنیک‌ها احیا و نگارش کنند. زیرا روشنفکران در زبان خود ستون‌های ملت دموکراتیک را نمایندگی می‌کنند.

وی تصریح کرد: اعضای اتحادیه روشنفکران به صورت دموکراتیک با آموزش مردم به ویژه کودکان خود را سازماندهی می‌کنند و با همەی نهادهای منطقه به ویژه با مدارس هماهنگی داریم تا بتوانیم به هر کودکی که نیاز بە آگاهی و فرهنگ دارد دسترسی پیدا کنیم.

وی افزود: در بازدید از مدارس استعدادهای زیادی کشف می‌کنیم، کودکان ذهن روشنی دارند که از طریق آن می‌توانیم به جامعه‌ای آگاه و فرهنگی برسیم، علاوه بر این، در این مدت با تشکیل کمیته‌هایی در داخل اتحادیه سعی می‌کنیم به همه افراد جامعە دسترسی پیدا کنیم.

وی در خصوص نقش زنان در توسعه جامعه و فرهنگ آن تأکید کرد: زنان نقش اساسی در ساختن جامعه و توسعه آن دارند و به همین دلیل یکی از اولویت‌های کاری ما افزایش تعداد زنان در عرصەی فرهنگی است، جامعه‌ای که فرهنگ و روشنفکر نداشته باشد، جامعه ناقصی است، زیرا فرهنگ چیزی است که می‌تواند جامعه را تسخیر کند، به طور طبیعی پیش رود و آن را با تحولات اجتماعی و تمدنی سازگار کند.

وی تصریح کرد که در روزهای آتی با برگزاری جلساتی با مردم، تبیین تاریخ واقعی بشریت و برجسته کردن نقش و اهمیت اتحادیه روشنفکران، تلاش خواهند کرد تا فعالیت خود را تشدید کنند.